Skogkultur

Skogfond kan blant annet brukes til å dekke skogeiers egenarbeid i skogen
Skogfond kan blant annet brukes til å dekke skogeiers egenarbeid i skogen Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.
Oppdatert 13.04.2022

Skogkultur er foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak som planting og såing etter hogst, tiltak for naturlig forynging, suppleringsplanting og pleie av den etablerte ungskogen.

Investeringene i skogkultur skal bidra til å sikre framtidig produksjon og verdiskaping, samtidig som viktige miljøverdier blir ivaretatt og utviklet. Skogbruket skal være sikret tilgang til frø og planter, og Statsforvalteren har som ansvar å kontrollere at treslag og provenienser blir brukt etter gjeldende regler og er skogbruksfaglig forsvarlig.

Skogskjøtsel skal føre til en langsiktig, bærekraftig ressursforvaltning ut fra en helhetlig vurdering av skogøkologiske, økonomiske og tekniske forhold, biologisk mangfold og mulige klimaendringer. Skogskjøtselen skal stimulere til en virkesproduksjon som i volum og kvalitet kan møte framtidens utfordringer.

Vis mer


Publisert 27.09.2022

Ny versjon av SKART er tilgjengelig

Kjente feil har nå blitt rettet i en ny versjon av SKART-appen.


Publisert 09.08.2022, Sist endret 27.09.2022

SKART-app for mer effektiv resultatkartlegging i skogbruket

Skogansvarlige i kommunene vil fra nå få mulighet til å registrere resultatkartlegging for skog og miljø ute i felt, ved bruk av den nye SKART-appen. 


Publisert 13.04.2022

Presentasjoner og opptak fra webinaret Faglig påfyll om foryngelse

Her kan du se opptak fra webinaret som var 6. april 2022. Dette var del av kursserien vår Klimasmart skogbruk.


Publisert 30.03.2022

Foryngelseskontroll og Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak 2022

Vi har nå sendt ut brev om årets kontroller for skogkultur som kommunene har ansvar for å følge opp.


Publisert 24.02.2022

Veiledende kostnader for skogkultur 2022

Vi har oppdatert våre veiledende maksimale kostnader for skogkulturtiltak i Oslo og Viken. Her er også satser for godtgjøring av skogeiers eget arbeid.


Publisert 17.11.2021

Informasjon om forbud mot spredning av plantevernmidler fra droner og andre luftfartøy

Mattilsynet har i det siste fått flere henvendelser med spørsmål om de kan tillate spredning av plantevernmidler fra droner. Her følger avklaringer rundt dette.