Tilskudd, skogfond og ØKS

Oppdatert 21.07.2022

 

Skogfond – smart for lommeboka og skogen

 

Formålet med skogfond er å sikre en bærekraftig forvaltning av skogen. Hver skogeiendom har en skogfondskonto, og ved salg av tømmer og biobrensel settes en viss andel av inntekten i fondet. For salg av juletrær og pyntegrønt er avsetningen frivillig.

Pengene inntektsføres når de tas ut av skogfondet. Den skattefrie andelen av utbetalt skogfond er 85 prosent når midlene brukes til formål med skattefordel. Skogfondet kan brukes til å dekke egenandelen til de fleste investeringer i skogen. Dette kan for eksempel være lønn for eget arbeid til planting og ungskogpleie. Se en utfyllende liste over tiltak og investeringer på Landbruksdirektoratets sider om skogfond.

Skattefordelene i skogfond gir deg som skogeier mulighet til å hente ut inntekt, utføre investeringer og øke verdien av framtidsskogen din. Les mer om hvorfor skogfond er smart og hvordan du kan spare skatt her.

Logg inn på skogfondskontoen din

Skogeier forvalter selv skogfondskontoen sin, og du kan sjekke hvor mye som står på den og søke om refusjon fra fondet på www.skogfond.no. Klikk deg inn der det står «Innlogging skogfond». Her kan du også hente ut årsoppgave/kontoutskrift selv.

Registrere og endre kontonummer før utbetaling

Skogeier må selv registrere og endre kontonummer for å få utbetalt skogfond. Se kontoopplysninger inne på skogfondskontoen din. Følg denne veiledningen steg for steg for å endre kontonummer.

Bruk Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox som nettleser. Internet Explorer vil ikke fungere. Får du ikke til å endre kontonummer, så kan du lese om mulige årsaker til feil i denne saken.

 

Ressurser

Skogfondskalkulatoren

Her kan du regne ut hvor lønnsomt det er å bruke skogfond til en investering. 

Forskjell på kapitalskogbruk og virksomhetsskogbruk finner du på side 5 i Skogkurs sin presentasjon (fra mars 2022). 

Hva kan dekkes og ikke dekkes med skogfond?(Landbruksdirektoratet)

 

Hvis du lurer på om skogfond kan brukes til å dekke noe, kan du finne svar her. 

Se også forskrift om skogfond o.a og §11 om hva skogfond kan brukes til.