Miljøhensyn

Oppdatert 12.04.2022

Skogbrukets miljøansvar omfatter hensyn til det biologiske mangfoldet, friluftslivet, landskapet og kulturverdier.

Lenker til viktige nasjonale styringsdokumenter for miljøhensyn i skogbruket finner du i høyremargen på denne siden.

Regionale retningslinjer og veiledere som gjelder spesielt for Oslo og Viken og Marka finner du her:

Vårt oppdrag

Statsforvalterens oppgaver knyttet til skog og miljø er bl.a. å:

  • Synliggjøre skogens positive bidrag og muligheter i klimasammenheng
  • Medvirke til at kommunene utnytter landbrukets potensial i energi- og klimaplaner
  • Være en pådriver for økt bruk av trevirke til bygg- og energiformål
  • Bidra til økt bruk av fornybar energi generelt, og i landbruket spesielt
  • Støtte opp om skogbrukets miljø- og klimaarbeid
  • Forvalte og kontrollere tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Skogeier skal, i henhold til skogbruksloven, ha oversikt over miljøverdier i egen skog.

Skognæringen er i dag sertifisert etter ISO 14001 og kravpunktene i Norsk PEFC Skogstandard.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.