Skogregioner i Oslo og Viken

Illustrasjonsbilde som viser kommunene i Oslo og Viken inndelt i 5 skogregioner
Kart over skogregionene i Oslo og Viken pr. 21.12.2022. (Kartproduksjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken)
Oppdatert 02.06.2023

Her finner du arrangementer og aktiviteter som planlegges i regi av skogregionene og kommunene i Oslo og Viken i 2023.

Aktuelle arrangementer

Ta kontakt dersom kommunen din planlegger arrangementer som bør inn her!

Skogregion 4: Akershus øst og Hadeland

Dato Hvor Hva  Mer informasjon
19. april Nes kommune Skogkveld for skogeiere med tema ungskogpleie og skogkultur Se program og påmelding her
30. mai Lillestrøm Skogkveld for skogeiere med tema ungskogpleie og skogkultur  
6. juni Nittedal Skogkveld for skogeiere med tema ungskogpleie og skogsbilvei Les mer hos Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal
14. juni Follo-kommunene Skogkveld for skogeiere med tema ungskogpleie og bynært skogbruk Les mer hos Follo Landbrukskontor

 


 

Lokal oppfølging i prosjektsatsingen Klimasmart skogbruk

Som et tilbud til hvordan kommunene kan følge opp temaene for sine skogeiere, har vi her satt opp noen forslag til kurspakker.

Vi har vært i dialog med Skogselskapet om muligheter for praktisk organisering av disse, slik at kommunene enkelt kan få hjelp til å arrangere. 

Forslag til ansvarsfordeling er:

  • Kommunene (alene eller flere sammen) bestiller og markedsfører
  • Skogselskapet tilbyr kursopplegg og praktisk gjennomføring
  • Finansiering skjer lokalt gjennom skogregionene eller enkeltkommunenes rentemidler
Tema Målgruppe Les mer

Skogdag for skogeiere

Hvordan følge opp et felt de 10 første årene etter hogst?

Skogeiere

Se Skogselskapets tilbud om praktisk gjennomføring

"Skogkveld"-webinar for skogeiere:

Lær å bruke skogfond - smart for lommeboka di, skogen og klimaet

Skogeiere

Lokalt ansatte i skognæringen

Se Skogselskapets tilbud om praktisk gjennomføring

Finn presentasjonene fra allerede gjennomførte kurs på nettsidene til Skogselskapet

 


 

Om skogregionene

I Oslo og Viken samarbeider kommunene i fem skogregioner om utviklingsoppgaver og aktuelle prosjekter på skogområdet.

Klikk her dersom du vil se kartet med inndeling i større format.

Regionene er (pr. 29.03.2023):

Skogregion 1
Ål og Hol
Gol og Hemsedal
Flå og Nesbyen

 

Skogregion 2
Nore og Uvdal
Sigdal
Rollag
Flesberg
Kongsberg

 

Skogregion 3
Ringerike og Hole 
Krødsherad
Modum
Lier
Øvre Eiker
Drammen
Asker
Bærum

 

Skogregion 4
Hurdal
Eidsvoll
Jevnaker, Lunner, Nittedal
Nannestad
Ullensaker og Gjerdrum
Oslo, Lørenskog og Rælingen
Nes
Lillestrøm
Aurskog-Høland
Enebakk
Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn, Vestby

 

Skogregion 5
Indre Østfold
Aremark og Marker
Rakkestad
Halden
Sarpsborg
Skiptvet
Våler
Moss og Råde
Fredrikstad og Hvaler

 

Kommuner som har felles skogansvarlig står samlet i tabellen.