Tilskudd til tidligpensjon

Dette er en pensjonsordning for jordbrukere mellom 62 og 67 år.

Tidligpensjon skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartneri og skogbruk.

Les mer om ordningen hos Landbruksdirektoratet.
Her finner du også søknadsskjemaet (pdf).

Det er løpende søknadsfrist.

Innsending av søknadsskjemaet

Søknadsskjemaet skal sendes til Statsforvalteren.
Fordi søknadsskjemaet inneholder sensitive opplysninger, skal du av sikkerhetsgrunner ikke sende skjemaet som et vedlegg til en epost.

Bruk i stedet "Sikker melding til Statsforvalteren", som krever innlogging med MinID, BankID osv. Her kan du laste opp søknadsskjemaet som vedlegg. Alternativet er å sende søknadsskjemaet med vanlig post.