Autorisasjon for bruk av plantevernmidler

Traktor og sprøyte
Traktor og sprøyte Foto: Svein Skøien.

Alle som vil kjøpe og bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Dette gjelder også ansvarshavende hos forhandlere av plantevernmidler. Autorisasjonen gjelder i 10 år fra avlagt prøve.

For å få autorisasjonsbevis er det ikke nok å gjennomføre autorisasjonskurs og bestå eksamen. I tillegg må du være over 18 år og kunne dokumentere yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler. Les mer om hvilke yrkesgrupper som kan få autorisasjon for bruk av plantevernmidler hos Mattilsynet.

Kurset for de som skal ha autorisasjonsbevis for første gang består av et teoretisk kurs, en obligatorisk praksisdag og eksamen. For de som skal fornye autorisasjonsbeviset består kurset av et obligatorisk teorikurs samt en avsluttende oppgave. Les mer om autorisasjonskurs plantervern hos Mattilsynet.


Kurs i plantevern

Se kursoversikt hos Norsk Landbruksrådgiving Østlandet.

Se kursoversikt Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (Grøntanlegg).