Veterinærdekning og beredskapsplanlegging

Kommunene har ansvaret for å sørge for at landbruket har tilgang på veterinærvakt i egen region. I forbindelse med koronautbruddet har Landbruksdirektoratet sendt ut en påminnelse om dette.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.03.2020

Koronautbruddet vil kunne føre til at tilgangen på veterinærer for jordbruket i enkelte områder kan bli kritisk i perioder.

I brev til Fylkesmannen minner Landbruksdirektoratet om at kommunene har en plikt til å sørge for veterinærdekning på dagtid, og å etablere en vaktordning utenom ordinær arbeidstid, jr. dyrehelsepersonelloven § 3a.

Les mer om dette i brevet fra Landbruksdirektoratet.