Tips til registrering i fjerde tømmeuke i barkbilleovervåkingen

I forbindelse med tømmedag for fjerde periode i barkbilleovervåkingen, har NIBIO følgende tips til registeringen. Vær særlig obs på at de ønsker beskjed om angrep på stående gran i nærområdet/kommunen.

Publisert 10.08.2021, Sist endret 10.08.2021

Tømmedag for tredje periode i barkbilleovervåkingen er mandag 16. eller tirsdag 17. august. Antall biller fra tømmingen legges inn i NIBIOs barkbilleportal så snart som mulig etter dette, og senest torsdag 19. juli.

Husk også å melde fra om observasjoner av angrep på stående gran

Det finnes et eget felt nederst i skjemaet, som spør om «Er det observert angrep av stor granbarkbille på stående gran i nærområdet/kommunen? Beskriv hva som er observert (omfang, når, m.m.)».

Vi ber dere spesielt om å legge inn informasjon i dette feltet. Det er årets nye angrep av stor granbarkbille vi ønsker opplysninger om her, og ikke tørre trær som døde i fjor.

For å påvise nye angrep vil en oftest trenge å bruke kniv og flekke av bark. Er du i tvil om hvordan dette gjøres, så ta en titt på videoene som finnes nederst på Landbruksdirektoratet nettside om beredskap mot stor granbarkbille.

Trenger dere support når dere legger inn data kan dere kontakte Andreas Myki Beachell andreas.beachell@nibio.no, tlf. 47293646.

Behov for nytt felleutstyr før neste år? Meld inn nå

Siden dette er siste tømmeuke i årets sesong, kan fellene demonteres etter fjerde tømming.

Vi oppfordrer kommunene til allerede nå å gå gjennom om det trengs nytt eller ekstra utstyr til fellene, og melde dette i feltet "Registrer felledeler som må fornyes før neste sesong" nederst på siden der fangsttallene registreres inn.

Vi ønsker så mye som mulig av disse bestillingene nå, for å unngå mye arbeid med dette til vinteren.

Oppdatert varsel og risikovurdering på Kilden

Basert på registreringene som kommer inn fra kommunene i barkbilleovervåkningen, blir det gjort en risikovurdering for videre angrep av stor granbarkbille. Gjeldende varsel vil bli oppdatert på ettermiddagen fredag 20. august.

Dere kan finne fram til kartet med varselet på to måter:

1. Finn lenken til varselet på www.nibio.no/barkbilleovervaking

eller

2. Gå inn på www.kilden.nibio.no og velg «Skogportalen». I listen over kartlag/tema på venstre siden finner du stikkord «Barkbilleovervåking». Trykk på plussen, velg «Risiko for utbrudd» og «Fellefangst/generasjoner». Her åpnes kartlag for hver periode (velg bare en om gangen).

Forklaringer finnes under informasjonssymbolet «i» for hvert kartlag.

Tolking av varselet

Merk at et varsel om «Høy risiko lokalt» i sone 1 ikke betyr at det finnes høy risiko i hele denne sonen. Varsel om «Høy risiko lokalt» etter periode 2 var først og fremst tiltenkt deler av Vestfold og Telemark, og ikke hele sone 1.