Barkbilleberedskap - Vi trenger løpende rapportering om skader i sommer

Granbarkbille Foto: Bjørn Økland, NIBIO
Granbarkbille Foto: Bjørn Økland, NIBIO

Vi gjennomførte 30. juni et dialogmøte med kommunene, tømmerkjøpere og treindustrien i Oslo og Viken om beredskap ved angrep av stor granbarkbille. Temaet er høyaktuelt, og vi trenger løpende rapportering fra kommunene i sommer.

Publisert 01.07.2021

Bakgrunn for møtet er høye fangsttall i barkbilleovervåkningen i vår region nå på forsommeren. I tillegg har det nylig kommet en beredskapsplan for stor granbarkbille fra Landbruksdirektoratet. Dette har vi tidligere omtalt i en egen nettsak.

Det er viktig at alle kjenner rollefordeling m.m. i beredskapsarbeidet. Det er særlig skogeiere, kommuner og tømmerkjøpere som er ansvarlige for gjennomføring av tiltak dersom et større utbrudd av barkbiller skulle oppstå.

Viktig! Løpende rapportering av status gjennom sommeren

Statsforvalteren er bedt om å rapportere ukentlig inn til Landbruksdirektoratet på status skade fra barkbiller i ukene 26-34. Vi er derfor avhengig av å få beskjeder fra kommuner og næringsaktørene gjennom sommeren så langt det lar seg gjøre.

Vi ber om direkte beskjed per epost fra kommuner med rødt varselnivå (+ evt. fra næringsaktører og andre) om:
Status mengde og skader barkbiller
Bekymringsverdige observasjoner/hendelser
Evt. innføring av tiltak

Send epost til vårt postmottak: sfovpost@statsforvalteren.no
Merk med: "Barkbilleovervåkning - Ref: 2021 /11334"

I tillegg er det viktig også at kommunene som deltar i barkbilleovervåkningen registrerer observasjoner av skader på stående trær i den ordinære rapporteringen i telleukene.

Presentasjon og referat fra møtet

Dette finner du i høyremargen på denne siden.

Opptak av møtet

Saksliste

  1. Innledning
  2. Risikovarsel og kart for barkbilleovervåkningen – Status nå
  3. Ny beredskapsplan for barkbiller – rollefordeling (lenke til plan)
  4. Tilbakemelding fra kommuner med rødt nivå pr. nå (Modum, Ås, Våler og Kongsberg) – status beredskap
  5. Tilbakemelding fra tømmerkjøperne på tiltak (Viken Skog, Glommen Mjøsen Skog og Nortømmer)
  6. Tilbakemelding fra treindustrien på status og tiltak (Bergene Holm, Moelven, Borregaard, Norske Skog Saugbrugs)
  7. Behov for oppfølging?
  8. Eventuelt