Oppskrift for bruk av ny portal for barkbilleovervåkningen

Fra 2021 skal all registrering av fangstdata i barkbilleovervåkningen skje digitalt gjennom en ny portal. Her finner du instruksjoner for hvordan kommunene bruker portalen.

Publisert 18.03.2021, Sist endret 26.03.2021

Alle som skal legge inn data gjennom fangstsesongen har status som "Registrant" i den nye portalen. Dette gjelder primært de skogansvarlige i kommunene, og også andre som skal sjekke barkbillefellene gjennom sesongen.

Denne artikkelen inneholder et sammendrag av instruksen for registranter, der vi forklarer hvordan den digitale registreringen skal gjøres. Det er viktig at registrantene også leser den fulle instruksen for å få med seg detaljene rundt den praktiske registreringen i felt.

Steg 1: Sjekk at du har fått brukernavn/passord og tilgang til portalen

Etter at Nibio har sørget for registrering av deg som registrant, vil du motta en epost for å sluttføre registrering av din adgang til innleggingsportalen for barkbilledata. Eposten heter gjerne «Brukernavn og passord til VIPSLogic» og kommer fra «noreply@logic.vips.nibio.no».

Du må selv aktivere din adgang via lenken du finner i eposten. Med brukernavnet og passordet kan du logge inn på dataportalen https://logic.vips.nibio.no/barkbeetle (eller inn på https://logic.vips.nibio.no/ og velge «Barkbilleovervåking under gardinen «Admin»). Her bør du lese instruksjoner, se videoer og undersøke funksjonaliteter, for å gjøre deg kjent på siden.

Sjekk at du har tilgang til portalen i god tid før fellesesongen starter.

Finner du ikke eposten, så sjekk om den kan ha havnet blant spam-epost. Mottas ikke slik epost, eller har du tekniske problemer, ta kontakt med oss så snart som mulig.

Huske å spare på brukernavnet og passordet til bruk utover i sesongen.

 

Steg 2: Barkbillefellene settes ut innen 20. april - registrer inn lokalitet

Registrantene må registrere inn lokalitet for fellen/fellene i sin kommune. Dette gjør de ved å:

1. Gå inn i portalen. Velg 2021 som fellesesong på forsiden:

2. Finn din kommune og klikk "Endre lokalitetsinfo" for ditt/dine felt i listen nederst på siden. Vær obs på at dersom du har flere fellelokaliteter i din kommune så har disse hver sin oppføring i listen, og må registreres separat:

3. På siden du nå kommer inn på skal du legge inn data om fellelokaliteten. Zoom deg inn i kartet på høyre side og plasser fellen på rett sted. Du kan klikke og dra for å flytte deg rundt i kartet. Sjekk at "fellesymbolet" havner på rett sted i kartet. (Dersom du har koordinatene til lokaliteten kan du eventuelt legge inn disse manuelt under kartet, men dette er ikke et krav). De grå feltene med høyde over havet, fylkesnummer/fylkesnavn og kommunenummer/kommunenavn vil automatisk fylles ut ut fra markeringen i kartet.

4. Videre må du legge inn gårds- og bruksnummer, navn til eier av lokalitet, samt dato for oppmontering av fellen: 

5. Klikk Lagre nederst på siden når dette er lagt inn. Etter dette er feltet klart for å få lagt inn fangstdata i telleukene.

Se en demonstrasjon av disse punktene i instruksjonsvideoen for registranter.

TIPS: Dersom du er usikker på hvor lokaliteten var plassert i fjor, kan du finne igjen fjorårets felt hvis du setter "2020" som valgt årstall på startsiden. Du kan da gå inn på lokaliteten/-e for din kommune og zoome deg inn på kartet for å se plasseringen. Vær obs på at du må sette "2021" som valgt år igjen før du redigerer årets felt.

 

Steg 3: Registrering i portalen under telleukene gjennom sesongen

Fellene skal sjekkes på mandag eller tirsdag i de fire telleukene gjennom sesongen (ukene 21, 24, 28 og 33). På mandag morgen i hver av disse ukene vil registrantene motta en påminnelse på epost eller sms om at de må huske å sjekke fellene, og registrere inn i portalen senest fredag samme uke.

Når fellene er sjekket i felt går registranten inn på det aktuelle feltet i portalen og klikker på "Registrer fangstdata":

Du kommer nå inn i skjemaet for fangstdata. Feltet vil være grått frem til den aktuelle telleuken, slik at det ikke er mulig å legge inn data før dette, eller for feil telleuke. Legg inn enten volum (ml) eller antall biller. Dersom du legger inn volum vil det automatisk komme opp tall for antall biller. (Vær oppmerksom på at det står forhåndsutfylt en M i feltene. Denne står for "mangler data", og den lar du bli stående dersom det av en eller annen grunn ikke var mulig å registrere data for denne fellen. NB! "M" er ikke det samme som null fangst i en fungerende felle. Dersom fellen har fungert og det ikke er fanget biller, så skal det stå 0):

Det er sterkt ønskelig at registreringene av fangstdata blir gjort i løpet av den aktuelle telleuken, og ikke senere i sesongen. Dette fordi det gir Nibio mulighet til å få en løpende oversikt over billesituasjonen gjennom sesongen, og raskere kan varsle ut dersom det ser ut til å være kraftige angrep. Dette er en av styrkene til det nye digitale registreringsopplegget, og vi oppfordrer til at kommunene planlegger for løpende oppfølging av dette gjennom fangstsesongen.

 

Hjelp

Vi kommer til å sette opp to Teams-møter der registrantene kan få hjelp til den digitale registreringen:

Vi anbefaler at så mange som mulig forsøker å legge inn data for sin/sine fellelokaliteter i forkant av dette. Tilbakemeldingene vi har fått fra kommunene som har testet er at portalen er enkel og grei å bruke.

Lykke til - og ta kontakt ved spørsmål.