Kart med barkbillevarsel

NIBIOs nye varslingstjeneste for barkbillenivå finner du under Skogportalen på Kilden. Kommunene har ansvar for å følge med på risikovurderingene her.

Publisert 17.06.2021

Du finner kartene ved å gå inn på www.kilden.nibio.no, velge "Skogportalen" øverst, og deretter finne "Barkbilleovervåkning" i menyen til venstre.

Her vil man finne de ulike kartlagene som ligger til grunn for risikovurderingen. Man vil også finne selve risikovarselet her.

Klikk her for å kommer rett inn i kartene med fangsttall per lokalitet eller sonevis varsel.

imageus7hb.png

 

Det gis varsel for hver av tre soner innenfor det totale området av barkbilleovervåkingen. Det er tre nivåer av risiko, men det skilles på om risikonivået gjelder bare lokalt innenfor sonen eller mer utbredt (store områder/ stor del av sonen).

Sonevis varsel

 

Varselet ser slik ut (NB! Varselet på bildet er ikke oppdatert med tall etter andre felletømming. Det er sannsynlig at risikoen vil bli oppjustert etter oppdateringen tidlig i uke 25):

Kart_varsel-sone.png

Karttjenesten vil bli oppdatert med ny risikovurdering kort tid etter hver av fellenes tømmeuker (uke 21, 24, 28 og 33).

Viktig at kommunene følger med

Kommunen har ansvar for å følge med på varselet gjennom sesongen, og varsle videre til skogeiere i kommunen dersom det er høy risiko for angrep.

Vi minner også om Faglig beredskapsplan for stor barkbille, som nylig er publisert. Også denne er det viktig at kommunene setter seg inn i. Les mer i vår nettsak Beredskap ved skogskader - Ansvar hos skogeier og kommunen.