Bestilling av feller og reservedeler til barkbilleovervåkningen 2022

Vi oppfordrer kommunene allerede nå til å gå gjennom om det trengs nytt eller ekstra utstyr til fellene som skal brukes i barkbilleovervåkningen neste år.

Publisert 08.10.2021

Vi ber alle som har deltatt i barkbilleovervåkningen om å vurdere behovet for nye/ekstra felledeler nå, og ikke vente til neste års sesong med å bestille.

Hvordan bestiller jeg?

Bestillingene gjøres i registreringsportalen, i feltet "Registrer felledeler som må fornyes før neste sesong". Feltet finner du nederst på siden der du registrerte inn fangsttall.

Dersom du ikke trenger nye deler ber vi deg skrive “Ikke behov” i feltet.  

Det er særlig viktig i kommuner der det vil skje endringer i bemanningen på skoggbruksfeltet at fellesettene er komplett i god tid før neste sesong.

Har du ikke innloggingsmulighet til registreringsportalen?

Ta kontakt med oss dersom du har mistet, eller ikke ikke har fått, brukernavn og passord til NIBIOs registreringsportal for barkbilleovervåkningen, så sender vi deg dette.