Barkbiller - vi trenger situasjonsrapporter i uke 38 og 40

Landbruksdirektoratet ønsker fortsatt rapportering av årets skader etter barkbiller. Vi ber alle kommuner om å følge med på skadebildet, og sende oss en kort tilstandsrapport i uke 38 og i uke 40. 

Publisert 20.09.2021

Skader som har oppstått i år kan være mer synlig og lettere å oppdage nå enn tidligere i sesongen.

Rapportene kan inneholde vurderinger av om: 

  • større/mindre deler av kommunen er berørt  
  • angrepne trær er enkelttrær eller grupper av trær 
  • hvordan skadene opptrer (eks. i bestandskanter) 
  • nærhet til skog som ble hogd i fjor  
  • eller annet dere finner relevant 

Send oss rapportene direkte på epost.