Skogskader


Publisert 19.01.2022

Bruk av skogfond som skadeforebyggende tiltak for å dekke underskudd ved utdrift av vindfall

Bruk av skogfond kan brukes til opprydding og uttak av vindfellinger etter stormen på deler av Østlandet 19.11.2021. 


Publisert 08.10.2021

Bestilling av feller og reservedeler til barkbilleovervåkningen 2022

Vi oppfordrer kommunene allerede nå til å gå gjennom om det trengs nytt eller ekstra utstyr til fellene som skal brukes i barkbilleovervåkningen neste år.


Publisert 20.09.2021

Barkbiller - vi trenger situasjonsrapporter i uke 38 og 40

Landbruksdirektoratet ønsker fortsatt rapportering av årets skader etter barkbiller. Vi ber alle kommuner om å følge med på skadebildet, og sende oss en kort tilstandsrapport i uke 38 og i uke 40. 


Publisert 18.08.2021

Barkbilleangrep i verneområder, MiS-figurer og nøkkelbiotoper

Landbruksdirektoratet har før sommeren hatt møte med Miljødirektoratet for å diskutere hva man kan gjøre ved barkbilleangrep i vernede områder og lignende. Her følger noen presiseringer.


Publisert 10.08.2021, Sist endret 10.08.2021

Tips til registrering i fjerde tømmeuke i barkbilleovervåkingen

I forbindelse med tømmedag for fjerde periode i barkbilleovervåkingen, har NIBIO følgende tips til registeringen. Vær særlig obs på at de ønsker beskjed om angrep på stående gran i nærområdet/kommunen.


Publisert 01.07.2021

Barkbilleberedskap - Vi trenger løpende rapportering om skader i sommer

Vi gjennomførte 30. juni et dialogmøte med kommunene, tømmerkjøpere og treindustrien i Oslo og Viken om beredskap ved angrep av stor granbarkbille. Temaet er høyaktuelt, og vi trenger løpende rapportering fra kommunene i sommer.


Publisert 17.06.2021

Kart med barkbillevarsel

NIBIOs nye varslingstjeneste for barkbillenivå finner du under Skogportalen på Kilden. Kommunene har ansvar for å følge med på risikovurderingene her.


Publisert 09.06.2021, Sist endret 10.06.2021

Beredskap ved skogskader - Ansvar hos skogeier og kommunen

En ny beredskapsplan for håndtering av barkbilleangrep løfter fram den sentrale rollen som skogeier og kommunen har for å begrense skogskader. Her har vi samlet viktig informasjon om dette.


Publisert 08.06.2021, Sist endret 10.06.2021

Retningslinjer for hogst etter toppbrekk i marka

Vinteren 2020/2021 kom det i visse høydelag mye og bløt snø. Dette har resultert i at det i noen områder på Østlandet har vært mye toppbrekk. Ved skogskader innenfor marka gjelder markaforskriften som normalt, og eventuelle dispensasjoner må behandles av Statsforvalteren.


Publisert 08.04.2021, Sist endret 11.05.2021

Barkbilleovervåkningen 2021

Her følger informasjon til kommunene om frister og nytt registreringsopplegg i barkbilleovervåkningen 2021.