Produksjonstilskudd 2021 – søknader med største verdier

I sluttfasen av saksbehandling av søknadene om produksjonstilskudd for 2021, bør dere sjekke søknader der det er ført opp et høyere antall dekar, dyr e.l. enn det som ellers er vanlig i søknadene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.01.2022

Statsforvalteren har mottatt en oversikt fra Landbruksdirektoratet som viser de 30 største verdiene for hver produksjonskode (pkode) vår og høst, som lå som godkjent verdi pr 11.1.2022.

Oversikten gjør det lettere å identifisere eventuelle feiltastinger, eksempelvis dersom søkeren/kommunen ved et uhell har tastet 100 ungdyr i stedet for 10, eller 580 daa poteter i stedet for 58 daa eller 80 daa. Fint om dere kan gå igjennom oversikten og se om det kan være koder med unormalt høyt antall dekar, dyr e.l. blant søknadene hos dere. 

Se oversikten i regnearket

Regnearket finner du til høyre under "Dokumenter" på denne siden.

Arket er sortert etter pkode og starter på 001 (Epler, kg). Ved å trykke på dette ikonet 

Skjermdump

 i nedtrekksmenyen i kolonna for kommunenr, kan dere utelukke alle som ikke hører til egen kommune.  

Regnearket inneholdt i utgangspunktet de 30 største verdiene pr pkode for alle landets søknader sett under ett. Statsforvalteren har filtrert bort alt som ikke gjelder Viken. Det er derfor langt færre enn 30 verdier pr pkode. Kanskje mangler det verdier på noen pkoder, rett og slett fordi ingen i Viken er blant de 30 foretakene med størst verdi på den aktuelle pkoden.

Når dere filtrer på kommunenr, blir det ikke så veldig mange i hver kommune og det burde være ganske raskt å finne eventuelle unormalt høye verdier. Sjekk med søker dersom dere finner noe som ser helt feil ut.   

Frist

Saksbehandlingsfristen for etterregistrerte søknader er 19. januar. Det er likevel mulig å gjenåpne og endre godkjente verdier i søknadene helt fram til fristen for attestering, som er 6. februar.