Produksjonstilskudd - problemer med etterregistrering innen fristen 10. januar?

Noen foretak fikk feilkode da de skulle sende inn etterregistrert opplysninger og fikk ikke sendt inn søknad innen fristen 10. januar. Under finner du mer informasjon om årsak til feilkoden, hvordan søknadene skal håndteres og hvordan feilen skal rettes.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.01.2021

Hva er årsak til feilkoden

Feilen oppstod i tilfeller der et fellestiltak eller en landbrukseiendom var preutfylt i søknaden med et gammelt hovednummer. Søknadene ble preutfylt med gammelt hovednummer fordi fellestiltakets/landbrukseiendommens gamle hovednummer sto som aktivt i rutinen for fellestiltak/ landbruksregisteret på tidspunktet for preutfylling. På grunn av grensejusteringer 1.1.2021 ble det gjort endringer i kontroll av landbrukseiendommer i eStil PT som førte til at søknader som hadde landbrukseiendommer/ fellestiltak med gamle kommunenummer feilet ved kontroll av søknad.

Det medførte at foretakene ikke fikk levert søknaden med oppdaterte opplysninger. Da de prøvde å sende inn søknaden, fikk søkerne melding om at en feil var oppstått. Feilmeldingen viser ulike tall og bokstaver i tilfeldig rekkefølge som vist her:

Saksbehandler vil også få en feilkode ved behandling av søknader som inneholder fellestiltak/landbrukseiendommer med gamle hovednummer.

 

Hvordan søknadene skal håndteres

For alle foretak som fikk gitt skriftlig opplysning (i papirskjema, per brev, e-post, eller ved oppmøte) til kommunen innen fristen 10. januar kan opplysningene regnes som mottatt innen fristen, jf. forskrift om produksjonstilskudd § 8. I disse tilfellene kan saksbehandler registrere opplysningene som er mottatt i den enkelte søknad. Last samtidig opp den skriftlige henvendelsen i seksjon Dokumenter i den enkelte søknad i eStil PT.

For alle foretak som ikke fikk levert komplette opplysninger innen 10. januar skal det vurderes som en søknad om dispensasjon, jf. forskrift om produksjonstilskudd § 9. Henvendelse fra foretak til landbruksforvaltningen om at de ikke fikk etterregistrert opplysninger kan anses som en søknad om dispensasjon. Tekniske problemer i systemet (eStil PT) som gjør at det ikke er mulig å levere søknaden kan være grunnlag for dispensasjon, se Rundskriv 2020-28 kapittel 9.2 (s. 37).

 

Hvordan rette feilen

Statsforvalter må oppdatere fellestiltaket i rutinen for fellestiltak. Saksbehandler kan deretter under seksjon «Arealer – eiendommer» slette fellestiltaket med gammelt hovednummer og opprette det på nytt med korrekt hovednummer. Da vil feilkoden bli borte.

Hvis det er søknader med inaktive landbrukseiendommer kan dere sende e-post til Support@landbruksdirektoratet.no med opplysning om hvilken landbrukseiendom det gjelder. Landbruksdirektoratet vil oppdatere landbrukseiendommen i landbruksregisteret. Saksbehandler kan deretter under seksjon «Areal – eiendommer» slette landbrukseiendommen med gammelt hovednummer og opprette den på nytt med korrekt hovednummer. Da vil feilkoden bli borte.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.