Nye endringsanalyser i Gårdskart og Kilden

Det er nå fire kartlag som viser endringer i AR5. Alle fire vises i Kilden. Tre av disse endringslagene vises også i Gårdskart.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.11.2021

Da søkere om produksjonstilskudd fylte ut søknaden sin i oktober, ble arealtallene kontrollert.

Foretak som registrerte flere dekar på én landbrukseiendom i søknaden enn det som var registrert i Landbruksregisteret, fikk en varselmelding. I den meldingen var det en lenke til Gårdskart med kart som viste endringer gjort i AR5 siden de søkte året før.  I oktober het det kartlaget «okt. 2020 – nå», men i dag heter kartlaget «okt. 2021 – nå».

Hvor finner jeg kartlagene?

I Kilden finner du endrings-kartlagene under «Markslag (AR5) \ For forvaltningen \ Endringer AR5» i venstre marg. Pass på at det er portalen Arealinformasjon som er valgt oppe til høyre for søkefeltet.

I Gårdskart finner du kartlagene under «Endring AR5» i venstre marg.

Hva er gjort i 2021-endringen?

NIBIO tok en ny kopi av AR5 ved utgangen av oktober.  

  • Kartlaget «okt. 2021 – nå» vil fylles med endringer etter hvert som AR5 oppdateres.
  • Endringene i kartlaget som tidligere het «okt. 2020 – nå», ligger nå i kartlaget «okt. 2020 – okt. 2021». Tilsvarende gjelder for kartlaget «okt. 2019 – okt. 2020».
  • I Kilden ligger også kartlaget «NIBIO – periodisk» som viser endringer i periodisk ajourhold utført de siste to årene.

Tilsvarende oppdateringer vil bli gjort hvert år.

Oppdaterings-/synkroniseringsfrekvens

  • Kartlagene under «Endringer AR5» oppdateres en gang i uka, lørdag kveld.
  • «AR5» som vises i Gårdskart og Kilden, oppdateres imidlertid hver natt. Så der vises oppdaterte markslagskart!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.