Informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus

Som følge av utbruddet av Covid-19 (koronaviruset) og den ekstraordinære situasjonen vi nå står i har Landbruksdirektoratet kommet med noen presiseringer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.03.2020

Dispensasjon fra søknadsfristen for produksjonstilskudd

Etter forskrift om produksjonstilskudd § 9 kan det gis dispensasjon fra søknadsfristen i «særlige tilfeller». Dersom et foretak ikke har fått levert søknaden innen 15. mars på grunn av problemer knyttet til utbruddet av koronaviruset, kan det være at det foreligger et særlig tilfelle som gjør at det kan gis dispensasjon fra søknadsfristen. Eksempler på forhold som gjør at foretak kan få innvilget dispensasjon fra søknadsfristen er:

  • Søker har selv vært syk med koronaviruset og ikke hatt mulighet til å levere søknaden innen fristen
  • Søker har sittet i karantene og hatt problemer med å levere søknaden på grunn av tekniske problemer, manglende tilgang til PC/internett mv.
  • Søker har hatt problemer med å få hjelp fra kommunen på grunn av koronaviruset
  • Andre forhold utenfor søkers kontroll knyttet til utbruddet av koronaviruset som har medført at søker ikke har fått levert søknaden innen søknadsfristen

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.