Endringer i rundskriv om produksjonstilskudd

I forbindelse med søknad om produksjonstilskudd for avløsning ved ferie og fritid med søknadsfrist 15. oktober 2019, har Landbruksdirektoratet oppdatert rundskrivene. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.10.2019

Under har vi beskrevet noen av endringene som er gjort før årets søknad del 2. Les mer i rundskrivene på nettsiden til landbruksdirektoratet

Oppdatert omtale av vanlig jordbruksproduksjon på sau i kommentarrundskrivet

I kommentarrundskrivet er omtalen av vanlig jordbruksproduksjon på sau oppdatert. «Dersom sauebesetningen har en reproduksjonsgrad som er lavere enn 50 % av landsgjennomsnittet fra Sauekontrollen for den aktuelle sauerasen, kan det indikere at grunnvilkåret om å drive vanlig jordbruksproduksjon ikke er oppfylt.» Dere kan lese mer om dette i kommentarrundskrivet kap. 2.3.

Vi minner om at informasjonsmelding om lav slaktevekt og få antall lam/søye som gis i eStil PT ikke tar hensyn til foretakets rase. Dette er særlig viktig å huske på for foretak som har lette raser, som Gammelnorsk sau. Vi minner derfor om at foretakets produksjon skal vurderes opp mot gjennomsnitt for de(n) rasen(e) foretaket har.

Ny egenerklæring for søkere med husdyrproduksjon – omtalt i saksbehandlerrundskrivet

Husdyrprodusenter vil få opp et nytt felt i søknadsskjemaet i eStil PT under «Egenerklæringer» som de må besvare. Den nye egenerklæringen gjelder foretakets driftssenter. Her må foretaket svare på om driftssenteret deres er riktig plassert. Dersom driftssenteret er registrert på feil sted, må søker selv oppgi hvor driftssenterets korrekte plassering er. Er driftssenteret feil registrert, kan det medføre at du får utbetalt for lite eller for mye tilskudd. Mer informasjon om egenerklæring driftssenter er gitt til søker i veilederen, kap. 5.11.4.