Miljøtiltak

Her ligger nyttig informasjon for landbruksforvaltningen i kommunene om SMIL, RMP og dreneringstilskudd.


Publisert 27.09.2022

RMP - saksbehandling av tilskudd til klimarådgiving 2022

Landbruksdirektoratet har i en orientering om saksbehandling av tilskudd til klimarådgiving presisert krav til tiltaksplan og hva som menes med to-til-en rådgiving.


Publisert 15.12.2021

Gjennomføring av Oslofjordplanen – angår det kommunen?

I helhetlig plan for Oslofjorden har regjeringen gitt kommunen et medansvar for at Oslofjorden skal bli ren, rik og tilgjengelig for alle. Kommuner som ligger i nedslagsfeltet til Oslofjorden har fått i oppdrag å fylle ut tiltakskort for sin kommune.


Publisert 08.12.2021

Nye erosjonsrisikokart i RMP

De nye erosjonsrisikokartene fra NIBIO ble tatt i bruk i forbindelse med søknadsomgangen for regionale miljøtilskudd i 2021.


Publisert 14.10.2021

Digital møteplass miljøordningene - kommunal landbruksforvaltning

Vi inviterer saksbehandlere i kommunen til en digital møteplass for å diskutere aktuelle problemstillinger innen miljøvirkemidlene i landbruket


Publisert 08.10.2020

Produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd – konsekvenser av for seint leverte søknader i 2020

Det er mulig å levere og endre både PT-søknaden og RMP-søknaden etter søknadsfristen 15. oktober, men konsekvensene er litt forskjellige. 


Publisert 31.03.2020

RMP - Hvordan behandle klager eller endre vedtak i eStil?

All klagebehandling og endring av  tidligere vedtak skal skje utenforeStil.  


Publisert 29.01.2020

RMP - sluttbehandling søknader 2019

Hvordan sluttbehandle RMP - søknadene, og hva bør saksbehandler tenke på i sluttprosessen?


Publisert 19.11.2019

SMIL - miljøtiltak på jordbruksareal

Ved anleggelse av fangdam eller vegetasjonssoner mot erosjon og avrenning på jordbruksareal, trenger ikke arealet å omdisponeres. Les mer her. Les mer på våre nettsider.


Publisert 13.06.2019

Behov for SMIL-midler?

Fikk dere ikke nok SMIL-midler til å innvilge prioriterte SMIL-saker i år? Vi har SMIL-midler igjen til fordeling.


Publisert 27.03.2019

SMIL og Nofence

Svar fra Landbruksdirektoratet på spørsmål om bruk av SMIL- tilskudd til innkjøp av det nye digitale gjerdesystemet NoFence.


Samarbeidsmøter med næringsorganisasjoner med flere