Stor skogbrannfare - vær varsom

Kart som viser at det er stor gress- og lyngbrannfare. Varsel fra Meteorologisk Institutt for deler av Agder og Østlandet.
Det er stor skogbrannfare i vårt område. Foto: www.varsom.no.

Pent vær med stigende temperatur og lite nedbør gir økt fare for gress-, lyng- og skogbranner i vårt distrikt. 

Publisert 26.05.2023

Meteorologisk institutt melder om høytrykk i store deler av Sør-Norge. Det varme og tørre været vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis meget stor gress-, lyng- og skogbrannfare flere steder.

Vind øker faren for skogbrann

Økende vind gir raskere uttørring. Vind brukes også til å angi spredningsfaren. Der hvor det er mye vind er det også stor fare for gressbrann på Østlandet. 
De fleste skogbranner skyldes menneskelig aktivitet og vi ber folk være aktsom ved bruk av åpen ild. Vi minner om det generelle bålforbudet som er fra 15. april og fram til 15. september. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner eller annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.


Se skogbrannfareindeks på: skogbrannfare.met.no


Informasjon om skogbrann DSB