Produksjonssvikt skal nå meldes digitalt

Produksjonssvikt er tilskuddsberettiget hvis det skyldes klimatiske årsaker. Ved mistanke om skade skal kommunen varsles omgående. Meldingen skal fra i år leveres digitalt.

Publisert 08.05.2023

Les mer hos Landbruksdirektoratet

Kontaktpersoner