Bøndenes miljøinnsats skal gi renere Oslofjord

Fire personer som står ved siden av hverandre.
Avdelingsdirektør Nina Glomsrud Saxrud, landbruks- og matminister Sandra Borch, klima og miljøminister Espen Barth Eide og seksjonssjef Hilde Sundt Skålevåg er fornøyde med at bøndene vil redusere utslippene til Oslofjorden. Foto: Aleksander Øren Heen, KLD

14. mars var statsminister Jonas Gahr Støre, landbruks- og matminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Bart Eide samlet hos bonden Erik Røkholt på Rykkin i Bærum. Statsforvalteren var også tilstede for å forklare mer om miljøinnsatsen landbruket allerede gjør mye av og vil gjøre mer av.

Publisert 14.03.2023

Statsforvalteren lanserte 1. januar 2023 nye regionale miljøkrav som gjelder for bønder i Akershus og Østfold.

- Hvis man skal forklare regionale miljøkrav på en enkel måte, så er det tiltak som gjør at vi beholder jorda på jorda. Det å beholde jorda og næringsstoffene på jordet er det viktigste miljøtiltaket vi kan gjøre for å bedre vannkvaliteten i elver og bekker og til syvende og sist Oslofjorden, innledet landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud rundt kjøkkenbordet med både bonden, Bondelaget, to ministere og statsministeren til stede. Statsforvalteren var invitert for å fortelle om regionale miljøkrav og hva som er miljøbidraget til ordningene.

Øremerkede midler til Oslofjorden

Borch har bidratt til en betydelig pott til dette arbeidet gjennom jordbruksforhandlingene, og sammen med Barth Eide fikk de også til en øremerket pott til Oslofjorden.
– Og den potten er allerede omsatt til grasdekte vannveier og andre gode miljøtiltak, kunne Saxrud forsikre ministrene om.

Røkholt, bonden på gården, fortalte om ei drift der plogen er parkert, og hvor jordene ligger i stubb - det vil si at den ikke blir pløyd om høsten. Han er opptatt av å både ta miljøhensyn og drive aktiv matproduksjon. Han fikk lovord fra både ministere og statsforvalteren for den fremtidsrettede driften de driver på gården.

Barth Eide er opptatt av gode og målrette tiltak for å bedre vannkvaliteten i Oslofjorden. - Ordningen med regionale miljøkrav er et viktig tiltak og bidrag i dette arbeidet, sa ministeren.

Gahr Støre skrøt av det forbilledlige samarbeidet mellom landbruks og matministeren og klima- og miljøministeren. Også statsforvalteren fikk lovord for sitt arbeid.

- Det er bra at jordbruksnæringa og myndighetene sammen kommer frem til tiltak som kan begrense avrenningen fra landbruket, avrundet Gahr Støre.
 

Mennesker som står sammen ved en gård.
Foto: Hilde Sundt Skålevåg / SFOV.

Fra venstre: Nina Glomsrud Saxrud, Olaf Røkholt, Karoline Skaftnes, Erik Friis Røkholt, bonden på gården.

 

Statsminister Jonas Gahr Støre i samtale med en gruppe mennesker rundt et bord.
Foto: Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag.

Statsminister Jonas Gahr Støre i samtale med tilhørere rundt bordet på gården.