Fagdag om kantsoner og sporløs kjøring

I september møttes offentlig forvaltning, skognæringen og entreprenører for en fagdag om kantsoner og sporløs kjøring.

Publisert 05.12.2022

Nedslagsfeltet for dagen var kommunene øst og nord for Oslo, som sammen utgjør en av flere skogregioner innad i Oslo og Viken. Lunner allmenning var vertskap og stod for demonstrasjonsområder til temaet.

Praktisk tilnæring

Deltakerne fikk en gjennomgang av regelverket for skjøtsel av kantsoner, viktigheten av kantsona og vannkvalitet. Deltakerne fikk også en praktisk gjennomgang av forebyggende tiltak ved hogst og kjøring. Det ble gjennomgått eksempler på barlegging, og bygging av midlertidig bro over vassdrag ved tømmerdrift.

Skogkurs var også til stede, og presenterte sin nye veileder om sporløs kjøring. De kunne informere om at de framover vil tilby et nytt kurs med dette temaet.

Torfinn Kringlebotn fra Skogkurs forteller om viktigheten av den økologiske funksjonen av kantsona
Torfinn Kringlebotn fra Skogkurs forteller om viktigheten av den økologiske funksjonen av kantsona Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Viktig sak for skogbruket

Hogst og kjøring i skogen får ofte mye oppmerksomhet, og dermed er alle tjent med at skogsdrifter blir gjennomført så skånsomt som mulig. Skognæringen og forvaltningen er opptatt av å øke kunnskapen, og da spesielt for hogst som berørerer kantsoner. Inntrykket er at flere og flere entreprenører er opptatt av å lære mer og øke kunnskapet på området.

-Det er veldig positivt at kommunene tar initiativ til en slik fagdag med dette temaet, sier Solfrid Marthiniussen, som deltok fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Midlertidig bro bygges for å ivareta bekken. Byggematerialer er virke og bar fra driften som fjernes etter bruk
Midlertidig bro bygges for å ivareta bekken. Byggematerialer er virke og bar fra driften som fjernes etter bruk Foto: Bjørn Kristian Fjærestrand-Børke.

-Det offentlige kan sette temaet og regelverket på dagsorden, og legge til rette for erfaringsutveksling. I tillegg finnes det mulighet for bruk av skogfond til bygging av midlertidige bruer i terrenget under skogsdrift, som gjerne kunne vært gjort mer kjent.

Les mer om retningslinjer for dette hos Landbruksdirektoratet.


Denne saken er hentet fra Fylkesnytt fra Oslo og Viken 2/2022. Les mer om aktuelle satsinger og prosjekter som vi jobber med, og som vi ønsker å trekke fram fra landbruket i vår region.