Mye vindfall gjenstår å rydde opp

Mye skog blåste ned under stormen 19. november 2021. Oppryddingen pågår fortsatt for fullt i Nore og Uvdal kommune.
Mye skog blåste ned under stormen 19. november 2021. Oppryddingen pågår fortsatt for fullt i Nore og Uvdal kommune. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Ti måneder etter stormen 19. november pågår fortsatt oppryddingsarbeidet for fullt. 

Publisert 26.09.2022, Sist endret 28.09.2022

Forrige uke var Landbruksdirektoratet på befaring i Numedal, for å se hvordan det går med oppryddingsarbeidet etter senhøstens og vinterens stormhendelser.

Svært sterke vindkast førte til at mye skog blåste ned over store deler av Østlandet. Samlet sett antas det at cirka 2,3 millioner kubikkmeter med skog ble tatt av stormen, oppgir Landbruksdirektoratet. Dette tilsvarer cirka 20 prosent av avvirkningen som normalt gjøres i norske skoger i løpet av et år.  

 

Direktoratet møtte skogeiere, skogeierforeningen, skogeiersamvirket og kommunal landbruksforvaltning, som alle har hatt mye å gjøre med stormskadene det siste året. I tillegg deltok landbruksdirektør og representanter fra Statsforvalteren, som har et koordineringsansvar etter hendelsen.

Krevende for mange skogeiere

I Viken er det særlig øvre deler av Numedal og Sigdal som ble rammet. Bare i Nore og Uvdal kommune er det anslått at opp mot 200 000 kubikkmeter har blåst ned. Mye av dette er i bratt og krevende terreng. 

Vi har tidligere skrevet om hvordan mange skogeiere over natta har fått en helt ny situasjon på eiendommen sin. Både gammel og ung skog, helt ned i hogstklasse 3, som normalt skulle vokse i mange år fremover, er blåst ned.

I steden for å kunne gi inntekter til eiendommen fordelt over lang tid framover, har mye måttet bli ryddet ut så raskt som mulig. I tillegg til volum- og verditap kan dette gi høyere driftskostnader, og ikke tid eller mulighet for å investere i varige skogsbilveier før hogsten.

Lars Kristen Haug (Viken Skog) og Trond Svanøe-Hafstad (Landbruksdirektoratet) orienterte om status i oppryddingsarbeidet og støtteordningen som er innført for å bidra til dette.
Lars Kristen Haug (Viken Skog) og Trond Svanøe-Hafstad (Landbruksdirektoratet) orienterte om status i oppryddingsarbeidet og støtteordningen som er innført for å bidra til dette. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Forsøker å redde verdier

Tømmerkjøpere og entreprenører arbeider på spreng for å redde tømmerverdier. Dette er fortsatt mulig i store deler av vindfallområdene, fordi trærne har beholdt rotkontakt selv om de har gått delvis over ende.

I tillegg til å redde verdier er det viktig å forsøke å begrense mengden stor granbarkbille i vindfallområdene etter slike skadehendelser. Mange skadde og svekkede trær på samme sted gir økt risiko for oppblomstring av biller, særlig i de lavereliggende områdene.

Opprydding av vindfall i Nore og Uvdal. Mye av skogen som er blåst ned stod i bratt og krevende terreng, og tar tid å rydde opp.
Opprydding av vindfall i Nore og Uvdal. Mye av skogen som er blåst ned stod i bratt og krevende terreng, og tar tid å rydde opp. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Tilskudd til oppryddingsarbeidet

En ekstraordinær tilskuddsordning er satt i verk i år for å bidra til oppryddingsarbeidet. I Viken har vi også valgt å innføre tilskudd til traktorveibygging i kommunene som er berørt av stormskadene.

Støtteordningene har varighet frem til 1. november 2022. Det blir nå vurdert om det er behov for tilpasning eller forlengelse av ordningene, siden oppryddingsarbeidet trolig vil fortsette også utover i 2023. 

Les mer om tilskuddsordningene på vår samleside for stormskadene.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.