Stor økning i tilskuddssatsene for vannmiljøtiltak

Åker i stubb.
Åker i stubb. Foto: SFOV.

Årets jordbruksoppgjør ga Oslo og Viken øremerkede midler til vannmiljøtiltak for å følge opp helhetlig plan for Oslofjorden. Vi øker de foreløpige tilskuddssatsene for Ingen jordarbeiding om høsten, Direktesådd høstkorn og Fangvekster vesentlig.

Publisert 11.08.2022

Jordbruksoppgjøret 2022 ga Oslo og Viken en ekstra tildeling i den årlige tilskuddsrammen til regionale miljøtilskudd, også kalt Oslofjord-tillegget. Oslofjord-tillegget skal brukes til å stimulere til økt oppslutning om tiltak i vårt regionale miljøprogram som er effektive for å redusere forurensningen til vassdrag og kyst. Oslofjord-tillegget er på 40,4 millioner kroner i Oslo og Viken.

Vi har i nært samarbeid med Bondelaga og Bonde- og småbrukarlaga i fylkene, valgt å justere noen av de foreløpige satsene som vi publiserte tidligere i år. Tiltakene som har fått vesentlig høyere foreløpig tilskuddssats er i prioritert område forurensningstiltak, dvs. under marin grense og nedbørsfelt i Jevnaker og Lunner kommuner, og gjelder tiltakene § 17 Ingen jordarbeiding om høsten, § 20 Direktesådd høstkorn og høstoljevekster, § 21 Fangvekster som underkultur og § 22 Fangvekster sådd etter høsting.

 

Vesentlig økning på foreløpige satser

I tabellen nedenfor ser dere hvilke tiltak vi har valgt å prioritere å bruke Oslofjord-tillegget på. 

Tilskudd til avrenning til
vassdrag og kyst

Prioritert område, under marin grense

Ingen jordarbeiding om høsten, erosjonsrisikoklasse 

 

 

Klasse 1

130 kr/daa

Klasse 1 med dråg

130 kr/daa

Klasse 2

130 kr/daa

Klasse 2 med dråg

240 kr/daa

Klasse 3

240 kr/daa

Klasse 4

240 kr/daa

Direktesådd høstkorn og høstoljevekster, erosjonsklasse 1-4

200 kr/daa

Fangvekst som underkultur

200 kr/daa

Fangvekster sådd etter høsting

350 kr/daa

 

Tilskuddssatsene er foreløpige, og vil først bli endelig bestemt i januar/februar 2023, etter dialog med næringsorganisasjonene i jordbruket m.fl. om fastsetting av de endelige satsene for søknadsomgangen for regionalt miljøtilskudd 2022. Øvrige foreløpige satser for tiltak i vårt regionale miljøprogram finner dere på temasiden vår om regionalt miljøtilskudd. Veilederen er ikke oppdatert med nye foreløpige satser, jf. dette skrivet.

 

Regionalt miljøtilskudd 2023

For søknadsomgangen 2023 har Oslo og Viken fått 202,1 millioner kroner til søknadsomgangen 2022, med utbetaling i 2023. Oslofjord-tillegget utgjør 40,4 millioner kroner av den totale tilskuddsrammen, og er øremerket vannmiljøtiltak.

Søknadsfristen er 15. oktober 2022, og du kan søke fra og med 15. september.

  

Lykke til med miljøtiltakene!

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.