Tilskudd til opprydding av vindfall i skogbruket

Åtte kommuner i Oslo og Viken har innført tilskudd til opprydning av vindfall. Skogeiere i disse kommunene kan søke om dette før 1. juli 2023.
Åtte kommuner i Oslo og Viken har innført tilskudd til opprydning av vindfall. Skogeiere i disse kommunene kan søke om dette før 1. juli 2023. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Tilskuddsordningen gjelder for åtte kommuner i Oslo og Viken. Ordningen er nå forlenget, og skogeiere har søknadsfrist 1. juli 2023.

Publisert 21.03.2022, Sist endret 11.11.2022

Tilskuddet gjelder opprydding av vindfall etter stormen 19. november 2021, og tilsvarende hendelser med sterk vind forrige vinter.

Forlengelse av ordningen og utsatt søknadsfrist

Ordningene med driftstilskudd og veitilskudd er nå forlenget fram til 01.07.2023. 

Hvilke kommuner gjelder ordningen for?

I Oslo og Viken gjelder ordningen for følgende åtte kommuner:

  • Nore og Uvdal
  • Rollag
  • Flesberg
  • Sigdal
  • Ringerike
  • Krødsherad
  • Flå
  • Nesbyen

Informasjon til skogeiere

Driftstilskudd:

Skogeiere har søknadsfrist på ordningen 1. juli 2023. Finn veiledning og søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Tilskudd til bygging av traktorvei:

Finn veiledning og søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Generelt om ordningen

Ordningen har sitt formål og begrunnelse som skadeforebyggende tiltak, og som nødvendig tiltak for å legge til rette for ny foryngelse.

Innrettingen ligner mye på tilskuddet fra 2020 knyttet til covid-19, selv om innslagspunktet og en del annet ikke er helt likt. Ordningen har imidlertid ikke en egen midlertidig forskrift, men er hjemlet i NMSK-forskriften § 7.

I tillegg er det mulig å søke tilskudd til traktorveger som må bygges for å få ut virket. Generelt gis det ikke tilskudd til traktorvegbygging i Oslo og Viken, men i en tidsbegrenset periode vil det nå gis anledning til dette for berørte grunneiere i de valgte kommunene.

For tilskuddet gjelder følgende to sett av retningslinjer:

  • Retningslinjer for tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 og tilsvarende hendelser deretter vinteren 2021/2022 (sentrale retningslinjer gjeldende for alle fylkene med tilskuddet)
  • Retningslinjer for tilskudd til bygging av traktorveg i forbindelse med opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 og tilsvarende hendelser deretter vinteren 2021/2022 (regionale retningslinjer for Oslo og Viken)

Retningslinjene finner du under Dokumenter i høyremargen på denne siden. Kommunene har vedtatt disse som et tillegg til sine øvrige retningslinjer for tilskudd til skogkultur, veibygging m.m. etter NMSK-forskriften § 3 andre ledd.

Ordningen er nå tilgjengelig i fagsystemet (ØKS) for de utvalgte kommunene, og saksbehandlingen kan starte i kommunene. 

Husk muligheten for å bruke skogfond etter vindfall

Vi minner om vår tidligere nettsak om bruk av skogfond som skadeforebyggende tiltak for å dekke underskudd ved utdrift av vindfall.

Denne muligheten gjelder også for andre kommuner utover de ni kommunene som er nevnt over.

Anbefalt prioriteringsliste for opprydning

På Landbruksdirektoratet sin temaside for stormskadene står det listet opp anbefalinger for rekkefølgen på opprydningsarbeidet, med tanke på å redusere risiko for videre angrep av barkbiller.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.