Omfattende skogskader

Stormskader i skog
Stormskader i skog Foto: Skogkurs.

Store deler av vår geografi er rammet av stormskader etter vinden fredag 19. november. Vi jobber sammen med overordnede myndigheter, skognæringen og forsikringsselskapet Skogbrand med å få oversikt over skadebildet.

Publisert 22.11.2021, Sist endret 26.11.2021

Her følger viktig informasjon som vi ber kommunene videreformidle til sine skogeiere. Nettsaken oppdateres fortløpende.

Status for skader i Oslo og Viken (oppdatert 26.11)

Vi har laget et enkelt kart med oversikt over kommunene som er hardest rammet:

Oversikt pr. 26.11 over nivået av skadeomfang, meldt inn av skogbrukssjefene i kommunene i Oslo og Viken. Kartet er produsert av Statsforvalteren i Oslo og VIken.
Oversikt pr. 26.11 over nivået av skadeomfang, meldt inn av skogbrukssjefene i kommunene i Oslo og Viken. Kartet er produsert av Statsforvalteren i Oslo og VIken.

Kartet er laget basert på tilbakemeldinger fra skogbrukssjefene i kommunene, der de er bedt om å angi oversikt pr. nå om nivået av skadeomfang:

  • Grønt nivå: Få eller ingen meldte stormskader
  • Gult nivå: Kun mindre skader
  • Oransje nivå: Moderate skader
  • Rødt nivå: Store skader

Kartet er ikke en fullstendig oversikt over skadebildet, da det varierer hvor mye av skadene som er kartlagt i de ulike kommunene.

Kartlegging av stormskader i Hallingdal fra fly
Kartlegging av stormskader i Hallingdal fra fly Foto: Viken Skog.

Det blir i disse dager kartlagt skader fra fly over dalstrøkene Numedal, Hallingdal og Sigdal, i samarbeid med lokale skogbruksledere.

Meld skaden til Skogbrand så raskt som mulig

Det er forsikringsselskapet Skogbrand som håndterer skademeldinger etter stormskader. Det er viktig at skogeiere får oversikt over omfanget av stormskader i egen skog. 

Meld stormskader via Skogbrand sin nettside.

Skogeiere uten forsikring bes ta kontakt med lokal skogbruksleder.

La motorsaga stå!

Skogkurs har sendt ut en pressemelding med oppfordring til alle skogeiere om å la motorsaga stå i ro inntil videre, som vi ber kommunene om å videreformidle.

Vindfallhogst er så farlig at oppryddingen primært bør gjøres med hogstmaskiner. Av og til må rotvelter kappes med motorsag fordi det er vanskelig å komme til. Dette særs farlige arbeidet krever lang erfaring med motorsag og spesiell opplæring og kompetanse i vindfallhogst.

Skogkurs kommer til å tilby kurs i vindfallhogst, som kommunene kan henvise aktuelle skogeiere og entreprenører til. Kontaktinformasjon til lokale instruktører finner du nederst i pressemeldingen fra Skogkurs.