Vi gratulerer Bygdø Kongsgård med pris

Bedriftsutviklingsprisen for landbruket 2020 i Oslo ble i dag tildelt Bygdø Kongsgård 

Publisert 04.11.2020

Årets vinner i Oslo driver en tradisjonsrik virksomhet og er et viktig utstillingsvindu og formidler for norsk landbruk i bynære strøk, sa Kristin Willoch Haugen, regiondirektør for Oslo og Viken i Innovasjon Norge. Hun overrakte diplom, blomster og 50.000 kroner til vinneren. Gården er nå med i den nasjonale konkurransen om prisen på 250.000 kroner.

Om Bygdø Kongsgård

Stiftelsen Norsk Folkemuseum har hatt forvalteransvaret for Bygdø Kongsgård siden 2004. Tidligere var gårdsdriften en del av det kongelige hoff. Ledelsen og de ansatte har de siste 16 årene utviklet gården til å bli et sted for formidling av økologisk landbruk og hagebruk. Gårdsbruket består av til sammen 2000 da på Bygdøy i Oslo, hvorav 740 da er dyrket mark og 1260 da er skog. Gården er i dag Oslos største økologiske melkeprodusent, med 50 mjølkekyr og fikk Debio-godkjenning 2012. I tillegg driver gården rideskole med ca. 170 deltakere pr. uke og tar imot barnehager og skoleklasser på omvisning i besøksfjøset. Gården er fredet som kulturmiljø, og gården har to naturreservat med fredningsstatus.

Urbant landbrukssenter

På Gartneriet er i de senere år blitt etablert et senter for urbant landbruk, med økologisk hagebruk og veksthus med grønnsaker, frukt og bær. Serveringen i kafeen på Gartneriet er basert på gårdens ressurser – med ureiste råvarer og har Debios gullmerke. Gartneriet tilbyr kurs og andre typer formidling knyttet til økologisk hagebruk og arrangerer skolehagekurs i samarbeid med NMBU. Gartneriet er blitt et populært, urbant landbrukssenter med stor pågang fra folk som ønsker å delta på kjøkkenhagekurs, kurs i beskjæring av frukttrær, poding, landskapsmalekurs og kompostkurs. Gården er også en arena for arbeidstrening i samarbeid med Unikum AS og har 25 deltakere i arbeid på gården og i gartneriet. De ansatte har utvikla flere gårdsprodukter, som syltetøy, saft, skinn fra sau og storfe, og flere produkter i ysteriet på gården. Det pågår planer for videreutvikling av ysteri og melkeforedlingen.
Gården er en arena for formidling av eiendommens historie både som lokalt gårdsbruk og som en eiendom med nasjonal historisk betydning.

Lang historie som gårdsbruk

Bygdø Kongsgård har en fortid som strekker seg tilbake til ca. 1100 - tallet som klostergods, deretter som ladegård under Akershus festning og fra 1905 som fast sommerresidens for kongeparet. I unionstiden med Sverige ble eiendommen utviklet som folkepark på linje med Djurgården i Stockholm. Bygdø Kongsgård ble regnet som mønsterbruk og foregangsgård i utviklingen av landbruket i Norge på 18- og 1900 - tallet. Etter unionsoppløsningen ble fokus dreid over på intensiv gårdsdrift.

Grønn oase

Fylkesmannen i Oslo og Viken har fulgt utviklingen av gården siden 2004, som har blitt en attraktiv læringsarena om husdyr, hagebruk, jordbruk og historie for byens befolkning. Gården og dens omgivelser er et populært rekreasjonsområde og en grønn oase i hjertet av hovedstaden. Bygdøy Kongsgård og Gartneriet er blitt et viktig urbant landbrukssenter i Oslo.

Landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud og landbruksavdelingen gratulerer Bygdø Kongsgård og de ansatte med prisen!

Juryens begrunnelse for tildelingen

Årets vinner i Oslo driver en tradisjonsrik virksomhet og er et viktig utstillingsvindu og formidler for norsk landbruk i bynære strøk. Med sin kompetanse, profesjonalitet og sitt brennende engasjement er de med og løfter landbruket i en mer bærekraftig retning – sosialt, miljømessig og økonomisk. Den tradisjonelle driften på gården, med økologisk plante- og husdyrproduksjon, legger også grunnlag for utvikling av tilleggsnæring med videreforedling og salg av ulike produkter. Gårdens totale ressurser utnyttes på en forbilledlig måte og de tar hånd om hele verdikjeden selv. Gården er åpen for ulike grupperinger og er i dag en arena for kompetansedeling, forskning, arrangementer, arbeidstrening og besøkstun for barn og unge. Gjennom sin profilering og synliggjøring er vinneren en viktig omdømmebygger for landbruk og lokalmat, som i tillegg skaper stolthet og sysselsetting langt utenfor byens grenser.

 

Tidligere vinnere i Oslo

BU-prisen ble utdelt for første gang i 1997. I 2012 ble det for første gang i historien utdelt en egen pris i Oslo, som gikk til Abildsø gård. Tidligere var det en felles pris for Oslo og Akershus.


2019 Bondens marked Oslo

2018 ByBi Oslos urbane birøkterlag

2017 Tåsen Microgreens AS

2016  Blomsterhagen på Abildsø AS

2015 Markajentene AS

2014 Skjerven gård v/Tori og Jon Ivar Bakke

2013 Geitmyra Matkultursenter for barn

2012 Abildsø Gård AS

 

Les mer om prisutdelingen hos Innovasjon Norge