Samling 21. - 22. november 2023 for kommunalsjefer for barnehage og skole

Dato:
21. november 2023 10.00 - 22. november 2023 14.00
Sted:
Sundvollen Hotel, Sundvollen
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Hovedmålgruppe er kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken. Andre inviterte aktører står oppført i saken.
Påmeldingsfrist:
22. september 2023 23.59

Høstens kommunesamling arrangeres på Sundvollen, og vi ser fram til to fine og innholdsrike fagdager.

 

Publisert 14.08.2023, Oppdatert 22.11.2023

Kommunesamlingen går over to dager, og overordnet tema er kvalitetsarbeid i barnehage og skole. Agenda for begge dager er variert, og gjennomføres med veksling mellom felles program og parallelle sesjoner for barnehage og skole.

Du finner programmet under fanen "Dokumenter".

Endelig program blir sendt til alle påmeldte deltakere per e-post i november, nærmere samlingen.

Målgrupper for samlingen

Hovedmålgruppen for samlingen er kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken. Vi har i tillegg til dem gleden av å invitere flere andre aktører til denne samlingen. Følgende har hatt anledning til å melde seg på:

 • Kommunalsjefer for barnehage og skole i Viken, 2 fra hver kommune. Vi ber kommuner ta kontakt med Statsforvalteren dersom den ut fra sin organisering trenger å ha med 1 ekstra deltaker.
 • Oslo kommune, Utdanningsetaten
 • Oslo kommune, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap
 • Oslo kommune, 1 representant fra hver bydel (barnehage)
 • Viken fylkeskommune
 • Universitet og høgskoler i Oslo og Viken
 • Lærerorganisasjonene i Oslo og Viken
 • KS Viken
 • Statped

Variert program og gode innledere

På denne samlingen har vi innlederne som alle er dyktige fagfolk innenfor sitt felt. Dag en av samlingen er har stor bredde på innholdet. Vi gir en gjennomgang av  høring - styring og finansiering av barnehagesektoren. Elisabeth Bjørnestad og Ove Hatlevik, begge fra OsloMet, innleder om GoBaNs nye forskningsfunn og barnehagens betydning for barns senere prestasjoner i skolen. Fra Høgskulen på Vestlandet stiller Hege Fimreite for å innlede om barnehagelæreren som profesjonsutøver. Eirin Oda Lauvset, medlem av ekspertgruppen for digital læringsanalyse, skal snakke om bruk av elev- og studentdata for å fremme læring. Dag to av samlingen er viet til foredrag om strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole. Innledere er Geir Ottestad fra  Kunnskapsdepartementet og Lene Karin Wiberg fra KS. Camilla Nervik følger opp med ett innlegg fra Datatilsynet. I tillegg til dette blir det foredrag om personvern i barnehage og skole og den nye opplæringsloven som gjelder fra høsten fra 2024,

Påmelding

Frist for påmelding er gått ut, og det er ikke lenger anledning til å melde seg på denne samlingen.

Statsforvalteren skal kontaktes:

 • Dersom det etter påmeldingsfristen er behov for å endre på hvem som skal delta på samlingen fra kommune, bydel, eller andre aktører.
 • Dersom du som deltaker må endre på din påmelding eller melde deg av samlingen.

Statsforvalteren dekker overnatting fra 21. til 22. november.

NB! Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Deltakere som ikke møter opp til samlingen blir fakturert for kostnader for dagpakke(r) og evt. middag og overnatting.

 

 

 

Dato:
21. november 2023 10.00 - 22. november 2023 14.00
Sted:
Sundvollen Hotel, Sundvollen
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Hovedmålgruppe er kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken. Andre inviterte aktører står oppført i saken.
Påmeldingsfrist:
22. september 2023 23.59