Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer

Dato:
23. oktober 2023 09:00 - 15:30
Sted:
Zoom
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Turnusfysioterapeuter/-kiropraktorer med tjeneste i fylkene Innlandet, Oslo og Viken
Påmeldingsfrist:
15. oktober 2023 00:00

Turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer i Oslo, Viken og Innlandet inviteres til et endags nettbasert kurs

Publisert 08.06.2023

Kurset tar for seg organisering av den offentlige helsetjenesten, men tar hovedsakelig for seg grunnleggende juridiske emner. Kurset er retta mot turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer, og vi anbefaler at man tar det mens man har tjeneste i kommunehelsetjenesten. Kurset er også åpent for fysioterapeuter med utenlandsk autorisasjon som selv har funnet plass for veileda tjeneste.

Kurset holdes som et digitalt kurs i Zoom, men Microsoft Teams kan benyttes som reserveløsning. Vi ber derfor deltakerne være forberedt på begge plattformer.

Oversikt over dagen

 • 09:00 Helsetjenester og helseforvaltning
            ved ass. fylkeslege Rolf B. Winther
 • 10:00 Pasientens rettigheter
            ved jurist Thor Wessel og ass. fylkeslege Mette Kristine Hjermann
  • Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester
  • Rett til informasjon og medvirkning
  • Rett til å samtykke
  • Helsehjelp ved manglende samtykkekompetanse
  • Rett til innsyn i journal, retting og sletting
  • Klage
 • 11:30 Lunsj
 • 12:30 Helsepersonellets plikter
  • Forsvarlighetskravet

  • Dokumentasjonsplikt

  • Taushetsplikt med unntak

  • Klage på helsepersonell

 • 15:30 Slutt

Vi anbefaler alle å kontrollere programmet for endringer uka før kurset. Vi legger da også ut gruppeoppgaver man bør skrive ut eller ha tilgjengelig på annen enhet under gruppearbeidene. Lenke til kurset sendes ut ca ei uke i forveien.

Påmeldingsfrist 11.10.23

Dato:
23. oktober 2023 09:00 - 15:30
Sted:
Zoom
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Turnusfysioterapeuter/-kiropraktorer med tjeneste i fylkene Innlandet, Oslo og Viken
Påmeldingsfrist:
15. oktober 2023 00:00