Fagsamling: Droner i skogbruket - lær mer om mulighetene

Dato:
4. mai 2023 09:30 - 5. mai 2023 13:00
Sted:
Scandic Brennemoen, Mysen
Arrangør:
Landbrukskontorene i Indre Østfold, Skiptvet og Moss og Råde, i samarbeid med Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren
Målgruppe:
Skog- og landbruksforvaltningen i Oslo og Viken. Arrangementet er også åpent for andre interesserte
Bilde som inneholder bilde tatt fra luften av skog
Nye perspektiver ved bruk av drone i skogbruket Foto: Indre Østfold kommune.

Dronene kommer for fullt inn som et arbeidsverktøy i skogbruket. Bli med for å lære mer om hvilke muligheter som finnes, og om forvaltningen kan ha nytte av dette.

Publisert 29.03.2023, Oppdatert 26.05.2023

Vi ønsker skogansvarlige i kommunene velkommen til en inspirerende fagsamling med tema droner. 

Samlingen er også åpen for andre fra forvaltningen som ønsker å delta.

Formål med fagsamlingen

  • Gi grunnleggende forståelse av droner som verktøy, og få en bedre forståelse for de muligheter som bruk av droner innebærer
  • Skape videre engasjement for samarbeid og samkjøring, med mål om at skogforvaltningen kanskje kan få til et spennende sluttprodukt
  • Diskutere gode løsninger for datafangst og datalagring

Samlingen kan være nyttig dersom du vurderer å anskaffe en drone til bruk i din kommune, og vi vil forsøke å belyse noen praktiske sider rundt dette.

Samlingen er ment som en inspirasjonssamling, og er ikke et kurs i bruk og håndtering av droner.

Påmelding

Samlingen er gjennomført.

Pris og betaling

Kurspris for deltakelse: 2900 kr

Kurspris omfatter deltakelse begge dager, overnatting og bevertning.

Betaling skjer ved påmelding. Du kan velge mellom faktura eller direkte betaling med kort.

Om hotellet

Les mer om Scandic Brennemoen på hotellets nettsider.

Program

Den 4. mai er det ulike fagprogram med foredragsholdere. Verktøy og muligheter. Dagen avsluttes med stands med ulike leverandører. Aktuell informasjon for skogforvaltningen knyttet til muligheter med bruk av droner, og orientering om endringer i SKART. Det legges opp til erfaringsutveksling og innspill fra både forskning, kommersielle aktører og andre. Det blir redegjort for konkrete forsøk med resultatkartlegging og bruk av droner.                                            

Den 5. mai er det praktisk demo og deltakerne får et innblikk i ulike dronetyper og hvordan disse fungerer. Inndeling i grupper og rullering av disse mellom ulike demofelt gjøres for å tilrettelegge for bedre dialog og læringsutbytte.            

Dag 1: Torsdag 4. mai

Tidspunkt

Program

Foredragsholder(e)

09.30 - 09.45

Åpning

Ordfører Saxe Frøshaug og skogbrukssjef Vegard Aarnes

09.45 - 10.00

Muligheter framover

Landbruksdirektoratet v/ Reidun Gomo

10.00 - 10.15

Statsforvalterens tanker

Statsforvalteren i Oslo og Viken v/ Jon Anders Anmarkrud

10.15 - 10.30

Orientering om relevant regelverk og skranker

Kristian Gundersen, operasjonsdirektør i UAS NORWAY (bransjens interesseorganisasjon)

10.30 - 10.40

Spørsmål og svar

 

10.40 - 10.50

Pause

 

10.50 - 11.20

Muligheter for droner i skogbruk – innblikk i forskningen

NIBIO v/ Rasmus Astrup

11.20 - 11.30

Spørsmål og svar

 

11.30 - 12.30

Lunsj

 

12.30 - 12.45

Indre Østfold Kommune og droner - muligheter og erfaringer

Indre Østfold kommune v/ droneansvarlig Petter Sollie Aaserud

12.45 - 13.45

Bruk av drone til resultatkartlegging/foryngelseskontroll

Indre Østfold kommune, Skiptvet kommune, Moss og Råde kommuner v/ skogbrukssjefene

13.45 - 14.00

Spørsmål og svar

 

14.00 - 14.15

Pause

 

14.15 - 14.45

Muligheter for bruk av droner for skogforvaltningen

Biodrone AS, daglig leder Atilla Haugen

14.45 - 15.00

Spørsmål og svar

 

15.00 - 15.30

Nytt fra Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet v/ Reidun Gomo

15.30 - 15.45

Spørsmål og kort om program videre  

15.45 - 16.00

Pause

 

16.00 - 18.00

Mingling og møte med leverandører og aktører på stands

 

19.00

Middag

 

 

Dag 2: Fredag 5. mai

08.30 - 09.00

Oppsummering dag 1, diskusjon og inndeling i grupper

 

09.00 - 09.15

Forflytning ut til ulike demofelt

 

09.15 - 10.00

Små og enkle droner

Gruppe 1

09.15 - 10.00

Fixed wing droner (for bruk over større arealer)

Gruppe 2

09.15 - 10.00

Større droner til gjødsling, såing og sprøyting

Gruppe 3

10.00 - 10.15

Pause

 

10.15 - 11.00

Fixed wing droner (for bruk over større arealer)

Gruppe 1

10.15 - 11.00

Større droner til gjødsling, såing og sprøyting

Gruppe 2

10.15 - 11.00

Små og enkle droner

Gruppe 3

11.00 - 11.15

Pause

 

11.15 - 12.00

Større droner til gjødsling, såing og sprøyting

Gruppe 1

11.15 - 12.00

Små og enkle droner

Gruppe 2

11.15 - 12.00

Fixed wing droner (for bruk over større arealer)

Gruppe 3

12.00 - 13.00

Lunsj

 
13.00 Vel hjem  

 

Med forbehold om endringer i programmet.

Dato:
4. mai 2023 09:30 - 5. mai 2023 13:00
Sted:
Scandic Brennemoen, Mysen
Arrangør:
Landbrukskontorene i Indre Østfold, Skiptvet og Moss og Råde, i samarbeid med Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren
Målgruppe:
Skog- og landbruksforvaltningen i Oslo og Viken. Arrangementet er også åpent for andre interesserte

Kontaktpersoner