Ungskogpleie - workshop

Dato:
27. april 2023 08.30 - 15.30
Sted:
Sundvolden Hotel
Arrangør:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Forvaltningen og det utøvende skogbruket i Oslo og Viken

Alle er enige om at ungskogpleie er viktig. Hvordan får vi skogeier til å gjøre det? Hva må til?

Publisert 24.03.2023
Forsidebilde workshop skog

Hvordan skal vi sammen nå målene i 2024 og 2025? For å nå ambisiøse målsetninger om økt ungskogpleie i Oslo og Viken er vi nødt til å tenke nytt. Her får vi hjelp til nettopp dette fra en erfaren næringsutvikler som har jobbet med lignende problemstillinger i andre bransjer.

Dagens rammer

Workshopen ledes av Hilde Søraas Grønhovd, Buskerud Næringshage.

Kl. 08:30 Oppmøte, kaffe og rundstykker
Kl. 09:00 Velkommen og oppstart workshop
Kl. 12:00 Lunsj
Kl. 13:00 Workshop fortsetter
Kl. 15:30 Takk for i dag

Se invitasjonen for mer detaljer om dagen.

Gratis deltagelse med påmelding

Meld deg på via denne siden innen 18. april.

Klimasmart skogbruk 2023-2025

Workshopen er første steg i prosjektet Klimasmart skogbruk 2023-2025.

I prosjektet løfter vi fram ungskogpleie som et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre i skogen. Forvaltningen og det utøvende skogbruket i regionen samles for å finne gode og varige løsninger som bidrar til mer ungskogpleieaktivitet. 

Logoer for samarbeidspartnere i prosjektet
Dato:
27. april 2023 08.30 - 15.30
Sted:
Sundvolden Hotel
Arrangør:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Forvaltningen og det utøvende skogbruket i Oslo og Viken