Samling 19. – 20. april 2023 for kommunalsjefer for barnehage og skole

Dato:
19. april 2023 10.00 - 20. april 2023 14.00
Sted:
Thon Hotel Oslofjord, Sandvika
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Hovedmålgruppe kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken. Andre inviterte aktører står oppført i saken.
Påmeldingsfrist:
12. mars 2023 23.59

Vårens kommunesamling arrangeres i Sandvika, og vi ser fram til to fine og innholdsrike dager.

Publisert 07.03.2023, Oppdatert 14.03.2023

Du finner oppdatert program for samlingen under fanen "Dokumenter". Dette programmet er sendt per e-post til alle påmeldte deltakere.

Samlingen går over to dager, og overordnet tema er kvalitetsarbeid i barnehage og skole. Agenda for begge dager er variert, og gjennomføres med veksling mellom felles program og parallelle sesjoner for barnehage og skole.

Målgrupper for samlingen

Hovedmålgruppen for samlingen er kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken. Vi har i tillegg til dem gleden av å invitere flere andre aktører til denne samlingen. Følgende kan melde seg på:

 • Kommunalsjefer for barnehage og skole i Viken, 2 fra hver kommune. Vi ber kommuner ta kontakt med Statsforvalteren dersom den ut fra sin organisering trenger å ha med 1 ekstra deltaker.
 • Oslo kommune, Utdanningsetaten
 • Oslo kommune, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap
 • Oslo kommune, 1 representant fra hver bydel (barnehage)
 • Viken fylkeskommune
 • Universitet og høgskoler i Oslo og Viken
 • Lærerorganisasjonene i Oslo og Viken
 • KS Viken
 • Statped

Variert program og gode innledere

Innlederne er alle dyktige fagfolk innenfor sitt felt. Kunnskapsdepartementet (KD) er representert begge dager. Statssekretær Kjetil Vevle deltar på dag 1, og dag 2 deltar KD med et innlegg om den nye strategien for barnehagekvalitet. Ratib Lekhal, fra UiO, starter samlingen med temaet kvalitetsarbeid i barnehage og skole. Therese Hopfenbeck, som er tilknyttet University of Melbourne, kommer fra Australia for å holde foredrag om arbeid med vurdering i skolen. Tine S. Prøitz og Edvard Botterli, som begge representerer Kvalitetsutviklingsutvalget, skal snakke om styrker og svakheter med dagens system for kvalitetsvurdering i skolen, og Stine Kolstad Jensen fra Utdanningsdirektoratet skal holde foredrag om rammeplan for SFO.

Påmelding

Frist for påmelding er gått ut, og det er ikke lenger anledning til å melde seg på denne samlingen.

Statsforvalteren skal kontaktes:

 • hvis kommunen ut fra sin organisering trenger å ha med 1 ekstra deltaker
 • dersom det etter påmeldingsfristen er behov for å endre på hvem som skal delta på samlingen fra kommune, bydel, eller andre aktører
 • dersom du som deltaker må endre på din påmelding eller melde deg av samlingen

Statsforvalteren dekker overnatting fra 19. til 20. april.

NB! Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Deltakere som ikke møter opp til samlingen blir fakturert for kostnader for dagpakke(r) og evt. overnatting.

 

Dato:
19. april 2023 10.00 - 20. april 2023 14.00
Sted:
Thon Hotel Oslofjord, Sandvika
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Hovedmålgruppe kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken. Andre inviterte aktører står oppført i saken.
Påmeldingsfrist:
12. mars 2023 23.59