Møte for ledelsen i kommunal landbruksforvaltning

Dato:
29. mars 2023 12.00 - 15.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Ledere i kommunal landbruksforvaltning

Ledelsen i kommunal landbruksforvaltning ønskes velkommen til digitalt møte 29. mars kl. 12.00 - 15.00. Temaene for møtet er oppdrag og forventninger, samt beredskap, forvaltningskontroll og planområdet. 

Publisert 14.03.2023

Påmelding her innen 28. mars kl. 15.00 for å motta møtelenke. Kalenderinvitasjon med påkoblingslenke til Teamsmøtet sendes dagen i forveien. Hvis du av en eller annen grunn ikke har mottatt den, kan du sende en epost til ida.strekerud@statsforvalteren.no for å få tilsendt ny. 

Programmet finner du i høyremargen, og temaene for møtet er: 

  • Vårt felles oppdrag v/ landbruksdirektør Nina G. Saxrud
  • Oppdrag og forventninger på skog, areal og lovsaksområdet v/ seksjonssjef Helge Nordby
  • Oppdrag og forventninger på tilskudd og kontrollområdet v/ seksjonssjef Kay Henrik Bucher
  • Oppdrag og forventninger på jord- og matproduksjonsområdet v/ seksjonssjef Otto Galleberg
  • Nytt på planområdet og litt om jordvernstrategier v/ Trygve Westrum Solem
  • Beredskapsarbeid - Tiltakskort – eksempel på mal v/ Jon Anders Anmarksrud
  • Forvaltningskontrollen 2023 v/ Ragnhild Skar
  • Åpen post
Dato:
29. mars 2023 12.00 - 15.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Ledere i kommunal landbruksforvaltning