Invitasjon til digital veiledningssamling på barnehage- og skoleområdet

Dato:
23. mars 2023 09.00 - 14.00
Sted:
Digitalt - på Teams
Arrangør:
Barnehage og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Kommunale ledere på overordnet nivå, barnehagemyndigheten i kommuner og bydeler, kommunale/fylkeskommunale skoleeiere og rektorer Det blir arrangert egne samlinger for eiere av private skoler og eiere av private og kommunale barnehager.

Vi inviterer til samling om sentrale tilsynstema på barnehage- og skoleområdet.

Publisert 15.02.2023

Tema for samlingen er barnehagemyndighetens risikovurdering, bemanning i barnehagen, alternativ opplæringsarena og tidlig innsats i skolen. Alle innleggene vil ha fokus på sentrale lovbestemmelser og belyser lovområder der vi finner regelverksbrudd. Det blir også lagt vekt på å svare på eventuelle spørsmål og innspill fra kommuner og skoler på temaene.

Presentasjoner fra samlingen finner du i høyre menyen.

Videoer fra samlingen:

 
 

Dato:
23. mars 2023 09.00 - 14.00
Sted:
Digitalt - på Teams
Arrangør:
Barnehage og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Kommunale ledere på overordnet nivå, barnehagemyndigheten i kommuner og bydeler, kommunale/fylkeskommunale skoleeiere og rektorer Det blir arrangert egne samlinger for eiere av private skoler og eiere av private og kommunale barnehager.