Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Dato:
30. mars 2023 12:00 - 15:00
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet
Målgruppe:
Økonomiske rådgivere, avdelingsledere og enhetsledere på Nav-kontor.

Ekspertkurset er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Trøndelag, Vestland, Oslo og Viken og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Publisert 06.03.2023

Tema

Vi lever i en usikker økonomisk tid. Det siste året har levekostnadene økt betraktelig. Det har medført en markant nedgang for husholdenes økonomiske trygghet. Flere har fått utfordringer med å få enden til å møtes, og det har blitt ennå vanskeligere for de som allerede hadde begrensede ressurser. 

Hvordan har året påvirket husholdenes økonomi? Hva vil fremtiden bringe? Hva kan vi gjøre fremover? 

 

Program

12.00  Velkommen!
12.05-12.45  Ole Christian Lien, avdelingsdirektør i
Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet
13.00-13.30  Ulf Andersen, statistikksjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet
13.45-14.05  Karl Kindle, leder for avdeling gjeldsforhandling i Intrum
14.20-14.50   Ørjan Gangnes, Nav-leder Østre Toten
15.00  Takk for i dag!

 

Tidene er tentative, men vi vil etterstrebe å starte opp med ny foredragsholder på de angitte klokkeslettene. Det er lagt opp til spørsmålsrunde etter hver foredragsholder, etterfulgt av en benstrekk.

 

Merk: 

  • Ekspertkurset er et vanlig teams-møte 
  • Det er ikke påmelding, og du må selv sette av tid i kalenderen.
  • Kurset starter 12.00 og avsluttes senest 15.00.
  • Har du spørsmål du vil stille så noter deg disse på forhånd eller underveis. Det vil være anledning til å stille spørsmål etter hver foredragsholder.
    • Vi ønsker fortrinnsvis at du rekker opp hånden og slår på kamera og mikrofon og stiller spørsmålene selv muntlig.
    • Chatten benyttes unntaksvis, men vil være avslått under selve presentasjonene og slås på når det er anledning til å stille spørsmål.
  • Funksjonene i Teams fungerer best om du er pålogget via PC, ikke mobil eller nettbrett.
Dato:
30. mars 2023 12:00 - 15:00
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet
Målgruppe:
Økonomiske rådgivere, avdelingsledere og enhetsledere på Nav-kontor.

Kontaktpersoner

Kontaktperson Arbeids- og velferdsdirektoratet