CRPD artikkel 7 Barn med nedsatt funksjonsevne og lovendringene om samarbeid, samordning og barnekoordinator

Dato:
25. januar 2023 11.00 - 13.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Velferdsprosjektet v/ juridisk seniorrådgiver Lynn Wandaas, CRPD-prosjektleder
Målgruppe:
Ledere og ansatte i kommunene i Oslo og Viken

Barn med nedsatt funksjonsevne har ofte behov for spesielle tjenester innen blant annet helseomsorg og utdanning, og de tilbys ofte av forskjellige tjenester i kommunen (og staten). Disse tjenestene kan ofte være fragmentert og lite samordnet, noe som resulterer delvis i overlapping av funksjoner, og delvis i manglende tilbud

Publisert 28.11.2022

Dette webinaret er blitt flyttet fra opprinnelig dato 29.11.2022

Endringene om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstjenestelover, skal bidra til gode helhetlige tjenester, også for barn med nedsatt funksjonsevne. I webinaret ser vi på funksjonsnedsatte barns menneskerettigheter etter FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 7 og hvordan disse rettighetene skal oppfylles bedre, gjennom de nye bestemmelsene om samarbeid, samhandling og barnekoordinator.

 

Program:

  1. Innledning
  2. CRPD artikkel 7 – blant annet om barnets beste og retten til å bli hørt basert på Barnekonvensjonen artikler 3 første ledd og 12
  3. Endringer i velferdstjenestelovene om samarbeid, samordning og barnekoordinator
  4. Hvordan regelverket legger opp til gode helhetlige tjenester til barn med funksjonsnedsettelser
  5. Avslutning 

 

Påmelding finner du her. Påmeldingsfrist er utvidet til ut arbeidsdagen i dag 24.01

 

Opptak fra tidligere refleksjonskonferanse ligger på denne siden i lenken under.
Refleksjonskonferanse2022 

Foredraget heter Taushetsplikt, opplysningsrett, opplyningsplikt og avvergeplikt og er ved professor Morten Holmboe, Politihøgskolen

Bla ned til foredrag nr 4 på siden det er lenket til for å spille av videoen.

 

Les om Statsforvalterens CRPD-prosjekt på våre nettsider.

Webinaret er gratis

Dato:
25. januar 2023 11.00 - 13.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Velferdsprosjektet v/ juridisk seniorrådgiver Lynn Wandaas, CRPD-prosjektleder
Målgruppe:
Ledere og ansatte i kommunene i Oslo og Viken

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30

  • Bjørn Tore Kristiansen
  • Mette Vestby
  • Gro Jødahl

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no