Statsforvalterens øvelse for kommunenes kriseledelse

Dato:
24. november 2022 09.30 - 11.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Kommunenes kriseledelse

Tema: IKT-anslag med langvarig bortfall av IKT som konsekvens.

Publisert 24.06.2022

Meld inn hvilken dato din kommune ønsker å delta (både pri 1-dato og en alternativ pri 2-dato) til lever@statsforvalteren.no . Frist for tilbakemelding er 19. august 2022.

Etter at kommunene har meldt inn ønsket dato, vil dere motta møteinvitasjon til valgt tidspunkt med Teams-lenke. Det er viktig at datoen holdes av allerede nå.

Det er ønskelig at valgt dato blir gjeldende for hele kommunen. Det sikrer at alle i samme kommune får med seg diskusjonene/poengene i plenumsgjennomgangen.

 

Kort om praktisk gjennomføring:

Under øvelsen ber vi om at kommunens kriseledelse, som er hovedmålgruppen for denne øvelsen, etablerer seg i de lokalene som kriseledelsen har utpekt som sitt møtested når kriseledelse er satt.

Vi anmoder kommunene om at også IKT-organisasjonen (IKT-virksomhet/etat/IKS/KF) deltar i øvelsen og samlokaliserer seg. Hvorvidt kriseledelsen inviterer IKT-leder inn i kriseledelsen for deltagelse i diskusjonene sammen med kriseledelsen, eller følger øvelsen sammen med sin ledergruppe lokalt, er opp til hver kommune å vurdere. En organisering mest mulig lik den som vil gjelde ved en reell hendelse, er å anbefale.

Vi oppfordrer også til at ledelse på nivå under kommunens ledergruppe samler sine respektive ledergrupper lokalt innenfor kommunens ulike tjenesteområder og deltar i øvelsen (Skole- og utdanningssektoren, Tekniske tjenester, Helse mm). Dette er en god anledning for å sjekke ut at planverk, ansvar og roller er på plass i alle sektorer/virksomheter for å kunne håndtere et alvorlig IKT-anslag mot kommunen.

Når møteinvitasjonen sendes ut, ber vi om at den videresendes til sektorlederne internt i kommunen. Det blir kommunens ansvar å organisere hvordan og i hvilken grad virksomhetene/tjenesteområdene i kommunen rigger seg for å delta i diskusjonsøvelsen. Vi håper på og har lagt opp til bred deltakelse.

Øvelsesdirektiv med detaljer om praktisk gjennomføring kommer senere.

 

Ved spørsmål om øvelsen, ta kontakt med øvelsesansvarlig Lene Veraas, lever@statsforvalteren.no / 91394700

Dato:
24. november 2022 09.30 - 11.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Kommunenes kriseledelse