Selektive hogstformer - hva er det, og hvor egner det seg?

Dato:
17. november 2022 10.00 - 11.00
Sted:
Webinar på Teams
Arrangør:
Landbruksavdelingen, Klimasmart landbruk Viken
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen i kommunene, skognæringsorganisasjoner

Selektive og andre lukkede hogstformer får stadig økt fokus som en del av et stedstilpasset skogbruk. En ny veileder tar for seg hva dette er, og hvor det kan egne seg.

Publisert 31.10.2022, Oppdatert 18.11.2022

Hovedtema for webinaret blir presentasjon av Skogkurs sin nye veileder Lukkede hogstformer.

Veilederen har som mål å nå ut med kunnskap og øke kompetansen om lukkede hogster, og dermed gjøre lukkede hogster lettere å gjennomføre.

Valget av hogstform kommer an på hvilke mål skogeier har for sin skogeiendom, og det er viktig at funksjonærer i skogbruket har tilstrekkelig kompetanse til å kunne gi skogeieren de riktige rådene. I skogforvaltningen og skognæringen er det nyttig å kjenne til veilederen som et støtteverktøy. 

Veilederen er utarbeidet av Skogkurs i samarbeid med NORSKOG, Sabima og Norges Skogeierforbund.

 

Dato:
17. november 2022 10.00 - 11.00
Sted:
Webinar på Teams
Arrangør:
Landbruksavdelingen, Klimasmart landbruk Viken
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen i kommunene, skognæringsorganisasjoner

Presentasjoner/opptak

Presentasjoner/opptak fra dette arrangementet ligger ikke lenger åpent på våre nettsider, men er tilgjengelig på forespørsel.

Send oss en e-post dersom du ønsker å få tilsendt lenke.