Ungskogpleie - vårt viktigste klimatiltak i skogbruket

Dato:
20. oktober 2022 09.30 - 10.30
Sted:
Webinar på Teams
Arrangør:
Landbruksavdelingen, Klimasmart landbruk Viken
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen i kommunene, skognæringsorganisasjoner

Ungskogpleie er et viktig tiltak for å øke den økonomiske verdien av skogen. Men det er også en nøkkel for et stedstilpasset skogbruk, og et av våre viktigste klimatiltak i skogbruket.

Publisert 04.10.2022, Oppdatert 26.10.2022

I 2022 er ungskogpleie gitt et ekstra løft i den nasjonale tilskuddsrammen Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).

Vi ønsker å bidra til at både skogforvaltningen og skognæringen setter dette skjøtselstiltaket på dagsorden, og blir enda mer bevisst på å snakke fram de positive klimaeffektene av tiltaket.

Program

  • Hvorfor er ungskogpleie et viktig klimatiltak? v/ Håvard Midtskogen, Skogselskapet i Oslo og Akershus
  • Hvordan øke ungskogpleieaktiviteten? v/ Stian Sandbekkbråten, Viken Skog

Presentasjoner og opptak

Presentasjonene fra webinaret ligger i høyremargen på denne siden.

 

Dato:
20. oktober 2022 09.30 - 10.30
Sted:
Webinar på Teams
Arrangør:
Landbruksavdelingen, Klimasmart landbruk Viken
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen i kommunene, skognæringsorganisasjoner

Kontaktpersoner

Presentasjoner/opptak

Presentasjoner/opptak fra dette arrangementet ligger ikke lenger åpent på våre nettsider, men er tilgjengelig på forespørsel.

Send oss en e-post dersom du ønsker å få tilsendt lenke.