Digitalt informasjonsmøte 11. oktober om tilskuddsordning og lokal kompetanseutvikling i barnehager, skoler og PPT

Dato:
11. oktober 2022 12.00 - 14.00
Sted:
Digitalt møte - tilgang til møtet ligger nederst i saken.
Arrangør:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Eiere av offentlige og private barnehager og skoler, styrere/daglig ledere og rektorer, barnehagemyndigheter, representanter for PPT, andre aktører i «Laget rundt barnet», f.eks. helsesykepleier, barnevern, BUP m.fl., universitet, høgskoler og nasjonale kunnskapssenter, arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og interesseorganisasjoner

Agenda for møtet er nå publisert. Møtet starter kl. 12.00, og sakene blir presentert forløpende og uten pauser i programmet.

Publisert 13.09.2022, Oppdatert 06.10.2022

Barnehage- og skoleeiere kan melde behov for tilskudd til kompetanseutvikling for barnehage- og skoleåret 2023-2024.

På møtet skal vi informere om ordningen for lokal kompetanseutvikling, som består av disse tre ordningene:

 • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage
 • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole
 • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Vi skal også vise hvordan barnehage- og skoleeiere enkelt kan melde behov for tilskudd til kompetansetiltak i egne virksomheter. Frist for å melde behov er 1. februar 2023.

Målgrupper for møtet

Alle som vil vite mer om kompetanseutvikling i barnehager og skoler kan delta, men vi ønsker spesielt velkommen disse målgruppene:

 • eiere av offentlige og private barnehager og skoler
 • styrere/daglig ledere og rektorer
 • barnehagemyndigheter
 • representanter for PPT
 • andre aktører i «Laget rundt barnet», f.eks. helsesykepleier, barnevern, BUP m.fl.
 • universitet, høgskoler og nasjonale kunnskapssenter
 • arbeidstakerorganisasjoner
 • arbeidsgiverorganisasjoner
 • interesseorganisasjoner

Innhold på møtet

Vi skal informere og gå mer i dybden om følgende tema:

 • tilskuddsordningen og hva tilskudd kan brukes til
 • hvem som kan melde behov for tilskudd til kompetanseutvikling
 • hvordan etablere samarbeid og partnerskap mellom eiere og universitet/høgskoler og/eller nasjonale kunnskapssenter
 • hvordan eiere ved bruk av vårt digitale meldesystem enkelt melder behov for tilskudd til kompetanseutvikling i egne virksomheter. Vi skal her vise meldeskjema og informere om utfyllingen av dette. 

Tilgang til møtet

Det er ingen påmelding til dette møtet. Du kan delta på møtet ved å trykke her

Dato:
11. oktober 2022 12.00 - 14.00
Sted:
Digitalt møte - tilgang til møtet ligger nederst i saken.
Arrangør:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Eiere av offentlige og private barnehager og skoler, styrere/daglig ledere og rektorer, barnehagemyndigheter, representanter for PPT, andre aktører i «Laget rundt barnet», f.eks. helsesykepleier, barnevern, BUP m.fl., universitet, høgskoler og nasjonale kunnskapssenter, arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og interesseorganisasjoner