Levende læring med skolehagen

Dato:
21. september 2022 14.00 - 15.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Landbruk- Helse- Barnehage- og utdannings avdelingene
Målgruppe:
Skoleledere og lærere
Skolebarn høster gulrot. Foto: Birgitta Hollender, Økologisk Norge

Skolehagen er en unik møteplass og læringsarena for deltagerne i skolesamfunnet. 

Publisert 27.06.2022

I webinaret tok vi for oss hvordan praktisk læring i skolehagen er forankret i læreplanen. Vi så også på hvordan skolehagen bidrar til variasjon i undervisningsformer og knytter det kjente og nære til det mer teoretiske.

Program

Velkommen og skolehager i lys av mål for opplæring, bærekraftsmål og barnerettigheter
Kjell Olaf Richardsen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Barnehage- og utdanningsavdelingen

Skolehagen som bro mellom hode, hånd og handling
Kirsten Marthinsen, universitetslektor ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, Fakultet for realfag og teknologi, Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap

Hvordan skape varig engasjement i skolehager og hva skal til for å lykkes? 
Erfaringer fra prosjektet Dyrk framtida - flere skolehager i Norge.
Ane Johnsen, prosjektmedarbeider i Dyrk framtida – flere skolehager i Norge

Erfaringer fra to skolehager
Hurdal og Gystamarka skoler deler erfaringer fra sine skolehager
Guro Skatvedt fra Hurdal skolehage og Tine Haug fra Gystadmarka skolehage

Sluttord
Anne Førrisdahl Bråthe, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Helseavdelingen 

 

Dato:
21. september 2022 14.00 - 15.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Landbruk- Helse- Barnehage- og utdannings avdelingene
Målgruppe:
Skoleledere og lærere

Presentasjoner/opptak

Presentasjoner/opptak fra dette arrangementet ligger ikke lenger åpent på våre nettsider, men er tilgjengelig på forespørsel.

Send oss en e-post dersom du ønsker å få tilsendt lenke.