Kurs for turnusveiledere - fysioterapi

Dato:
7. september 2022 08.30 - 16.00
Sted:
Holbergs terrasse kurs - og konferansesenter, Stensberggaten 27, Oslo
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Veiledere for turnusfysioterapeuter i Oslo og Viken
Påmeldingsfrist:
22. april 2022 10.00

Vi inviterer deg som er veileder for turnuskandidat i fysioterapi i kommuner og spesialisthelsetjenesten på et dagskurs i veiledning

Publisert 20.04.2022

Kursleder er Katarina Langaard. Hun er fysioterapeut og NFF veileder med utdanning i veiledning fra Høgskolen i Oslo og Akershus samt Gelstaltveiledning fra Meta-senteret i Kristiansand.  

Veiledningsdagen fokuserer på sentral veiledningsteori, gjennomgang og praktisk bruk/øvelse av veiledning med hjelp av flere veiledningsredskaper.

Det blir utveksling av erfaringer og faglige diskusjoner knyttet til det å være veileder for turnuskandidater. Dagen temaer vil sette fokus  på rollen din som veileder med aktivitet i plenum og i grupper og ta utgangspunkt i

  • Lovkrav og rammer rundt veiledning av turnuskandidater
  • Hva er veiledning?
  • Hvilke verktøy kan du bruke som veileder?
  • Planlegging av turnusperioden
  • Tydelighet i kommunikasjon
  • Logg som veilederredskap
  • Evaluering av kandidaten

Det vil også bli en kort innledning fra Statsforvalteren og åpning for å stille spørsmål.

Kurset er gratis, og det blir servert lunsj. Detaljert program vil bli tilsendt.

Vi gjør oppmerksom på at vi kun har 24 plasser på kurset, mens vi har ca 100 turnusplasser i Oslo og Viken. Påmeldingen blir derfor lukket når kurset er fulltegnet, men vi forbeholder oss retten til å fordele plassene på flest mulig kommuner/institusjoner. Om man kan stille på kort varsel kan man stille seg på venteliste.

Det vil holdes ytterligere kurs i 2023.

KURSET ER NÅ FULLTEGNET OG PÅMELDING LUKKET.

Alle påmeldte får beskjed per e-post om de er kommet med, eller satt på venteliste.

Dato:
7. september 2022 08.30 - 16.00
Sted:
Holbergs terrasse kurs - og konferansesenter, Stensberggaten 27, Oslo
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Veiledere for turnusfysioterapeuter i Oslo og Viken
Påmeldingsfrist:
22. april 2022 10.00

Kontaktpersoner