Webinar med hovedtema "Forståelse for flerkulturelle familier og hvordan møte de"

Dato:
20. mai 2022 12.00 - 15.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Helseavdelingen i samarbeid med nettverk for koordinerende enheter i gamle Østfold
Målgruppe:
Alle som kan relatere til programmets innhold
Påmeldingsfrist:
17. mai 2022 23.59

Statsforvalterens helseavdeling arrangerer i samarbeid med nettverk for koordinerende enheter i gamle Østfold et webinar 20.mai kl 12-15.

Webinaret har hovedtema flerkulturelle familiers møte med helsetjenesten. I tillegg har vi flere kortere presentasjoner, hvorav noen har relevans opp mot hovedtemaet. 

Målgruppene for webinaret spenner vidt, og kan inkludere blant annet ledere og ansatte fra helsetjenestene (kommunal og spesialisthelsetjeneste), barnevern, barnehage- og utdanning, NAV, krisesenter, og familievernkontor.

Publisert 04.03.2022

Webinaret er åpent for påmelding for alle som ønsker, og det er gratis.

Vi tilstreber også å legge ut lenke til opptak av hele eller deler av webinaret på denne siden i etterkant for de som ikke har mulighet til å delta direkte.

Foreløpig program (det tas forbehold om endringer) presenteres her. Endelig program kommer på plass etterhvert med flere detaljer.

1200 Forståelse for flerkulturelle familier og hvordan møte de, inkludert brukerperspektiv Regionsenter for barn og unges psykiske helse v/Leoul Mekonen
1300 Pause  
1310 Forståelse for flerkulturelle familier og hvordan møte de, inkludert brukerperspektiv fortsetter Regionsenter for barn og unges psykiske helse v/Leoul Mekonen
1330 Informasjon om ny tolkelov Informasjon fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1340 Søsken som pårørende Frambu v/Krister Westlye Fjermestad
1400 Pause  
1410 Lovendringer prop 100 L (barnevern og barnekoordinator) Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Kjell-Olaf Richardsen
1430 Elektronisk individuell plan Asker kommune v/Elisabeth De Mora
1445 Pakkeforløp psykiatri Klinikk Psykisk helsevern Sykehuset Østfold
1500 Slutt  

 

Påmeldingskjema følger under. De påmeldte vil få tilsendt en lenke på mail i forkant av webinaret, så sørg derfor for å skrive inn mailadressen din korrekt. Påmeldingsfrist 17.mai kl 23.59.

OBS! Du skal få en automatisk bekreftelsesmail fra oss når du har meldt deg på. Dersom du ikke har mottatt denne innen et par minutter, så sjekk spam/søppelposten din! 

Dato:
20. mai 2022 12.00 - 15.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Helseavdelingen i samarbeid med nettverk for koordinerende enheter i gamle Østfold
Målgruppe:
Alle som kan relatere til programmets innhold
Påmeldingsfrist:
17. mai 2022 23.59