Hvordan bli gode rådgivere på skogbrukets økonomiske virkemidler?

Dato:
7. mars 2022 12.00 - 15.00
Sted:
Webinar på Teams
Arrangør:
Landbruksavdelingen, Klimasmart landbruk Viken
Målgruppe:
Skogansvarlige i kommunene, skogbruksledere, regnskapsførere, lærere på naturbruksskoler
Logo for prosjektet

Klimasmart skogbruk-serien arrangerte webinar 7. mars, der tema var skogfond, skatt og hvorfor dette er viktige verktøy for å oppnå et klimasmart skogbruk.

Publisert 15.02.2022, Oppdatert 04.03.2022

Skogfond er en viktig rammebetingelse for skogbruket og skogeieren, og et verktøy for å oppnå et klimasmart skogbruk.

Hvordan fungerer ordningen, og hva er effekten av skogfond, tilskudd og skatt? Og hvordan kan du formidle skogfond på en enkel måte?

Lær om:

 • Hva skogfond kan brukes til
 • Tiltak med direkte og indirekte klimaeffekt – kan aktiv bruk av skogfond bidra til å redusere risiko i framtidsskogen?
 • Hva skal til for økt avsetning til og bruk av skogfond hos enkelte skogeiergrupper
 • Hvordan skattesystemet er bygd opp
 • Skattenivået hos ulike skogeiergrupper og mva regler
 • Effekten av skogfond, tilskudd og skatt for de ulike skattekategoriene
 • Hvordan være en god rådgiver for skogeier
 • Aktuelle verktøy

Presentasjoner fra kurset

 • Innledning - Program, Klimasmart skogbruk-prosjektet, statistikk og avslutning, ved Ole Anton Ødegården og Ida Marie Strekerud, Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 • "Skogfond - hva er skogfond, skogfondhistorikk, hva kan det brukes til og avsetning" ved Håvard Midtskogen, Skogselskapet
 • "Skogfond og skogbeskatning" ved Bjørn Helge Bjørnstad, Skogkurs

Kursholdere: Skogkurs og Skogselskapet i Oslo og Akershus

Les mer om de kommende kursene i Klimasmart skogbruk-serien.

Logoer for samarbeidspartnere
Dato:
7. mars 2022 12.00 - 15.00
Sted:
Webinar på Teams
Arrangør:
Landbruksavdelingen, Klimasmart landbruk Viken
Målgruppe:
Skogansvarlige i kommunene, skogbruksledere, regnskapsførere, lærere på naturbruksskoler

Presentasjoner/opptak

Presentasjoner/opptak fra dette arrangementet ligger ikke lenger åpent på våre nettsider, men er tilgjengelig på forespørsel.

Send oss en e-post dersom du ønsker å få tilsendt lenke.