Webinar - forvaltningsloven §11 og sosialtjenesteloven § 17

Dato:
23. mars 2022 10.00 - 11.00
Sted:
Digitalt - Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Kommuner, bydeler, sosialtjenesten

Program:

  • Alminnelig veiledningsplikt og tjenesten opplysning råd og veiledning
  • Hvorfor fatte vedtak etter sosialtjenesteloven § 17?
  • Hvilke tjenester reguleres av lovens § 17?
Publisert 24.01.2022

Påmelding på denne lenken

Frist for påmelding 22.03.2021 kl 12.00

Lenke til webinaret vil bli sendt deltakerne etter påmeldingen er stengt, dagen før arrangementet.

Dato:
23. mars 2022 10.00 - 11.00
Sted:
Digitalt - Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Kommuner, bydeler, sosialtjenesten

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30

  • Bjørn Tore Kristiansen
  • Mette Vestby

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no