Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer

Dato:
28. mars 2022 09.00 - 15.30
Sted:
Nettbasert
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Turnusfysioterapeuter og kiropraktorer i kommunelsetjenesten i Oslo og Viken

Det inviteres til et endags nettbasert kurs. 

Publisert 08.02.2022

Kurset tar for seg organisering av den offentlige helsetjenesten, men er hovedsakelig innrettet på grunnleggende juridiske emner. Kurset er obligatorisk for turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer, og vi anbefaler at man tar det mens man har tjeneste i kommunehelsetjenesten. Kurset er også åpent for fysioterapeuter med utenlandsk autorisasjon som selv har funnet plass for veiledet tjeneste.

Kurset holdes som et digitalt kurs, i Microsoft Teams.

Lenke til pålogging

Oversikt over dagen

 • 09:00 Helsetjenester og helseforvaltning
            ved ass. fylkeslege Rolf B. Winther
 • 10:00 Pasientens rettigheter
            ved jurist Thor Wessel og ass. fylkeslege Mette Kristine Hjermann
  • Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester
  • Rett til informasjon og medvirkning
  • Rett til å samtykke
  • Helsehjelp ved manglende samtykkekompetanse
  • Rett til innsyn i journal, retting og sletting
  • Klage
 • 11:30 Lunsj
 • 12:30 Helsepersonellets plikter
  • Forsvarlighetskravet

  • Dokumentasjonsplikt

  • Taushetsplikt med unntak

  • Klage på helsepersonell

 • 15:30 Slutt

Vi anbefaler alle å kontrollere programmet for endringer uken før kurset. Vi tar også sikte på å legge ut kursmateriell på denne siden.

Påmeldingsfrist 24.3.22

Dato:
28. mars 2022 09.00 - 15.30
Sted:
Nettbasert
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Turnusfysioterapeuter og kiropraktorer i kommunelsetjenesten i Oslo og Viken