Basiskurs i økonomisk rådgivning - mars

Dato:
21. mars 2022 10.00 - 16.00
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Veiledere i Nav og ansatte i kommunale tjenester som samhandler med Nav

Hvordan avdekke og forebygge økonomiske problemer?

Publisert 20.01.2022

Program

Oppstart kl. 10:00.

Følgende tema inngår i kurset:

 • Perspektiver på økonomiske problemer: Vi ser på risikofaktorer for å få problemer, hvordan det er for den utsatte og viktigheten av samarbeid
 • Om retten og innholdet i tjenesten: Vi gjennomgår regelverket for å få rett til tjenesten økonomisk rådgivning og hva regelverket sier om innholdet i tjenesten
 • Hvordan kan vi hjelpe best mulig? Ulike tiltak og hvordan man praktisk kan gå frem for å hjelpe den utsatte

Det blir pauser underveis, og en lenger lunsjpause halvveis.

Kurset avsluttes innen kl. 16.00.

Kurset holdes av Joo Luraas og Hallvard Øren fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?

Økonomisk rådgivning er en lovpålagt individuell rettighet etter sosialtjenesteloven § 17.

Tjenesten er en av kjerneoppgavene i Nav-kontoret, ansatte i Nav-kontorene, og ansatte i tjenester som samhandler med Nav, må derfor ha grunnleggende kunnskap om tjenesten.

Mange kan ha økonomiske problemer selv om de ikke gir uttrykk for det. For å ha nytte av dette kurset trenger det dermed ikke i hovedsak dreie seg om at bruker kommer i kontakt med deg for økonomisk råd og veiledning.

Målet med dette kurset er derfor at kursdeltakerne etter en kurs skal ha kunnskap til å avdekke og forebygge økonomiske problemer, uavhengig av stilling og arbeidsoppgaver. Videre skal deltakerne etter endt kurs også kunne bistå med råd og veiledning, samt å kunne videreformidle personer som trenger det, til økonomisk rådgivning.

For å få tilstrekkelig kompetanse innen økonomisk rådgivning, anbefales Nav-ansatte også å gå på kurset «grunnkurs i økonomisk rådgivning».

Dette er kurset for deg som:

 • Arbeider i kommunale oppfølgingstjenester (bolig, rus og psykisk helse).
 • Arbeider i barnevernstjenesten.
 • Arbeider med statlige ytelser på Nav-kontoret.
 • Er nyansatt i Nav-kontor, eller som trenger helt grunnleggende kunnskap om økonomisk rådgivning.

Dersom du er usikker på om du er i målgruppen, ta kontakt med Joo Luraas eller Hallvard Øren. se kontaktpersoner.

Hva skal du sitte igjen med etter endt kurs?

 • Å kunne forebygge økonomiske problemer
 • Å ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne avdekke brukere som har økonomiske bekymringer eller problemer.
 • Økt bevissthet om hva økonomiske problemer kan medføre.
 • Å ha tilstrekkelig kunnskap om hvor brukere skal få økonomisk rådgiving.

Bistå i henvendelser til Namsmannen om utleggstrekk.

Dette digitale kurset er fulltegnet

Vi planlegger fem basiskurs i 2022.

Det blir digitale kurs 28. januar og 21 mars. Disse kursene er fulltegnet.

Videre blir det fysisk basiskurs 13. juni i Oslo, 19. september antatt i Hallingdal og 8. november antatt i Ski/Moss.

Nærmere informasjon om de fysiske kursene kommer på vår kurs- og konferansesider.

Dato:
21. mars 2022 10.00 - 16.00
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Veiledere i Nav og ansatte i kommunale tjenester som samhandler med Nav

Kontaktpersoner

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30

 • Bjørn Tore Kristiansen
 • Mette Vestby

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no