Webinar - sosialtjenesteloven § 19

Dato:
10. februar 2022 10.00 - 11.00
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Saksbehandlere, veiledere og ledere i Nav som fatter vedtak og godkjenner vedtak etter sosialtjenesteloven.
Publisert 21.01.2022

I dette webinaret vil vi gjennomgå sosialtjenesteloven § 19.

Stønad etter denne bestemmelsen er en utpreget skjønnsmessig ytelse. Selv om stønad etter § 19 ikke er en pliktmessig ytelse, skal Nav-kontoret alltid vurdere om det skal innvilges stønad etter § 19 ved avslag på stønad etter § 18.

Vi vil også snakke om Statsforvalterens overprøving av klagesaker etter denne bestemmelsen. 

Påmelding på denne lenken

Påmeldingsfrist 09.02.2022 kl 12.00

Dato:
10. februar 2022 10.00 - 11.00
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Saksbehandlere, veiledere og ledere i Nav som fatter vedtak og godkjenner vedtak etter sosialtjenesteloven.

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30

  • Bjørn Tore Kristiansen
  • Mette Vestby

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no